Ana Sayfa İş Dünyası Ekonomi Bireysel Krediler

Bireysel Krediler

1626
0
Paylaş

Günümüzde bankaların vadesiz ve veya kısmi vadeli mevduatları üzerinde çek kullanım kolaylığı sağlaması vasıtasıyla para oluşturulmaktadır. Ticari bankalar kendilerine getirilen çekler karşılığında nakit olarak ödeme yapmak zorundadırlar. Bankalar bu sebeple kasalarında yasal ve gönüllü olarak belirlenmiş olan oranda nakit tutma zorunlulukları bulunmaktadır.

Bir ticari banka veya sisteminin nekadar kaydi para oluşturacağını (Parasız, 2000: 126 );

  • Kredi talebi,
  • Verilmiş olan kredilerin bankaya geri dönüş oranı,
  • Zorunlu veya genel karşılık oranı

Banka sisteminde kaydi paranın oluşabilmesi için öncellikli olarak bankalara kredi talebinin olması gereklidir.

Bireylerin elde ettikleri gelirden daha çok harcama yapabilmesi ve talep ettiği tüketimi gerçekleştirebilmesi fakat tüketicilere borçlanma fırsatının verilmesi veya biriken tasarrufları kullanmaları yoluyla gerçekleşebilir. Fakat bu tabi ki her hane halkı için gerçek olmamaktadır. Bazıları için eğitim düzeyler, gelir seviyeleri, ortalama tüketimleri bugün elde ettikleri gelirlere bağımsız biçimdeyken tam anlamıyla likidite kısıtlaması altında yaşayan ve sadece gelirlerine göre şekillendirebilen tüketici kitlesi bulunmaktadır (Coricelli ve Mucci, 2006: )

Bankalar finans sistemi içinde fon akımı mevzusunda aracılık faaliyetleri gösteren önemli bir kuruluştur. Bu fon akımlarına aracılık edilirken en çok kullanılan araç kredilerdir. Krediler, para aktarım mekanizmasının 4 kanalından bir tanesini oluşturmaktadır. Fakat Türkiye’de 1990 ve sonrasındaki senelerde kamu açıklarındaki artış sonucu bankaların asli görevlerinden olan reel sektöre kaynak aktarım fonksiyonundaki aksaklıkları sebebiyle 2001 krizi ile birlikte kredi kanalında ki etkin çalışma engellenirmiştir. Bankalar fonksiyonlarını yerine getirirken faiz oranı risk, operasyonel risk ve kur riski gibi kredi riskine maruz kalabilmektedirler (Şahbaz ve İnkaya, 2014: 69).

Tüketici krediler, mesleki veya diğer ticari kredilerinden farklı bir yapıya sahiptir. Bu krediler, tüketim ihtiyacını karşıladığı ticari kredilerde ise üretim hacmini veya diğer ticari karı maksimum kılmaya çalıştığından tüketici kredilerinde tüketicileri korumaya yönelik bir yasa bulunurken diğerlerinde ise ticari hayatın düzenlenmesi söz konusudur. Bu yönleriyle tüketici kredilerinde ki tüketim seçimlerinin zaman içinde ön planda olması veya tüketim harcamalarına imkan vermesi fonksiyonu yerine gelmektedir ki ekonomik bağlamda da tüketici kredilerinin önemi bu özelliklerden hâsıl olmaktadır (Tekirdağ, 2009: 4).

Bankaların sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden birisi olan tüketici kredileri, tüketiciler cari üretim taleplerini bir an önce gerçeğe dönüşmesini sağlayan bir finansman ürünü olarak bireysel tüketici kredileri göz önüne çıkmaktadır. Sınai ve Ticari kredileride ki ana gaye ticareti ve üretim hacmindeki durumu arttırmak vesilesi ile geliri yükseltmektir. Tüketici kredilerinde ki ana amaç ise müşteri tatminini derhal sağlamaktır. Bu anlamda tüketici krediler, tüketim de ki tercilerinin zaman içinde öne alınarak fonksiyonunu yerine getirmektedir. Ekonomi bağlamında tüketici kredilerinde ki en önemli etki bu sebepten kaynaklanmaktadır (İnağ, 1990: ). Tüketici kredisi için bireylerin tüketicim isteklerini yerine gelmesini kolay bir hale getiren finansman ürünü olduğu şeklinde yorumlamak yanlış bir kanaat olmayacaktır. Tüketici kredileri talep enflasyonu iktisadi büyüme gibi makro büyüklüklerin elzem alt boyutları arasındadır. (İbicioğlu ve Karan, 2009: 13)

Bireysel krediler detaylı olarak incelenecek olur ise hızlı büyüme gösteren kredilerin yaratacağı uzun vadedeki olası risklerin yok edilebilmesi gayesi ile alınacak olan tedbirler, bütün kredi çeşitlerinde kredi büyüme hızını ortadan kaldırmış, bilhassa da bireysel kredilerde olan senelik büyüme oranları firmalarca kullanılacak olan kredilerin aşağısında seyir göstermiştir. Aralık ayı sonrası piyasada olan gelişmeler ve ÖTV artışının negatif etkileri ile birlikte kredi kartlarında yürürlüğe giren kredi kartlarında ki taksitlendirmelerde getirilen sınırlamalar ve düzenlemeler ile birlikte bireysel kredilerin artış hızı yavaşlamıştır.

Tablo: Bireysel Kredilerin Yıllık Büyüme Hızı

Kaynak: BDDK, Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü-Mart 2014 s.11

Mal ve hizmet gruplarına göre tüketici ve konut kredilerinin Temmuz ve Eylül 2014 tarihleri arasındaki dağılımında ihtiyaç kredileri en yüksek payı %54 oranı ile görülmektedir. % 25 lik pay ile bunu konut ve diğer krediler sırasıyla seyretmektedir. Aynı termin içerisinde ihtiyaç kredisi 23 milyar TL, kişi bazında ise 2.176.137 kişi, 10 milyar TL konut kredisi ve 7 milyar TL tutarında da diğer kredilerin kullanımı olmuştur. Evvelki sene Temmuz ve Eylül döneme oranla taşıt kredilerinde % 23 oranında, konutta %6, ihtiyaçta ise %5 oranında azalış meydana gelmişken diğer kredilerde ise bu oran %24 olarak artış göstermiştir.

Tablo: Mal ve Hizmet Gruplarına Göre Dağılım

Kaynak: TBB, Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri, Aralık 2014 Raporu s 2

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın