Ana Sayfa İş Dünyası Ekonomi Danışman Liderlik

Danışman Liderlik

2162
0
Paylaş

Danışman Liderin Rolü

Danışmanın birincil kişilik rolü olarak bir işletme açısından örgütsel bağlılığı sağlayarak çalışanların birlikte çalışabilmesini sağlamaktır. Bir turizm bilgi ofisinde örnek olarak bu olay fiziksel kaynakların mevcut biçiminin doğru ve güncel şekilde kalmasını sağlamak anlamına gelir. Burada diğer önemli nokta ise personelin eğitimi, danışmanın önemli rollerinden biri olarak karşımıza çıkar.

Müşteri hizmetlerinde hedefe ulaşmak için planlama, organizasyon, yönetmelik, insan kaynaklarını planlama ve kontrol gerekli olup detaylı biçimde danışmanın liderlik rolü önemli bir anlam taşımaktadır. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda danışman rolde ki lider ile etkili iletişim akışı esastır. İş ekibinin hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan yol planı ve gerekli olan işlerin nasıl yapılmasına karar verme yetkisi danışman liderlik rolüdür.  Bir danışman olarak bireylere görev tahsisi elzemdir. Organizasyon içindeki bağlılık açısından da hereksin görevini etkin ve verimli biçimde sağlanabilmesi uzun vadeli planlama ile birlikte tüm detayları dikkate katma görevinide üstlenir (Lynn ve Davies, 2007: 15-16).

Bir yöneticinin danışman liderlik rolünde olabilmesi ve örgütsel bağlılığı sağlayabilmesi açısından Lynn ve Davies’ın bakış açısında binaen 5 rolün sağlanabilmesi ve planlama, kontrol, organizasyon, kontrol, yönlendirme ve çalışanlar üzerinde etki açısından bu rollere sahip olması ve bu özelliklerin bir arada olması gerekmektedir. Bu roller arasında organizasyon yeteneği, planlama ve kontrol çalışanlar üzerinde etki açısından çok önemli özellikler arasında gösterilebilir.

Bir Yöneticinin 5 Danışman Liderlik Rolü

Danışman liderin asıl gayesi tatmin edici bir verim sağlamak ve bu verimi sürdürülebilir olarak korumaya devam etmek ve standartların altındaki seyreden bir başarısızlık söz konusu ise bu başarısızlığı bertaraf etmek olarak görülmektedir. Lider danışmanlıkta başarılı olabilmede ilk olarak personelin sahip olduğu kapasitenin artışı, görevlerde ki başarı yeteneğinde göreve bakış açısının nasıl olacağının gözlemlenmesi bulunmaktadır. Yapmış olduğu ve yapacağı gözlemlerde standartlara aykırı olmayan ve iyi hususların mutlak biçimde takdiri şarttır. Gözlemler de bulunan aksaklık mevcutsa aksaklığa neden olan sorunlar araştırılmalıdır. Tespit edilen sorunlar ile ilgili olarak kök neden analizleri sonucunda aksaklıkların giderilmesi gerekir (Alkın, 2006: 44).

Tüm bunlar için ilerleme ve gelişim yolları tespit edilir, personelin yapılacak işlerde nasıl davranması gerektiği ve sonuca giden yolda nasıl başarılı olacağı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılır, konuda çalışmalar yapılırken hangi kaynağa nasıl ulaşacağı konu ile ilgili olarak nasıl yardım bulacağı konusunda gerekli brifler verilir. Liderler karar alırken altında çalışanların fikirlerini alarak karar verme döngüsünde çalışanların fikirleriyle yardımlarını alma yoluna gitmeyi önemli bulurlar. Ödüllendirme cezalandırmadan daha öncelikli olarak konuşlandırılır. Liderler altlarında çalışan kişileri ne denli iyi tanırlarsa o kadar fikirleriyle katılmalarına önem gösterirler (Özkaya, 2000: 94).

Kaynaklar

Lynn ve Davies, 2007, Supervision and Leadership in Tourism and Hospitality. Thomson inc. S16 (Bir Yöneticinin 5 Danışman Liderlik Rolü)
Özkaya, O. , 2000: “Bir Lider Olarak Vehbi Koç”, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın: Basılmamış Doktora Tezi
Alkın, M. C. 2006., Liderlik özellik ve davranışlarının belirlenmesi ve konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırma.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın