Ana Sayfa İş Dünyası İş Dünyasında Çatışma Türleri

İş Dünyasında Çatışma Türleri

1533
0
Paylaş

Çatışma türleri ile ilgili olarak yapılan bir çok farklı sınıflandırma mevcuttur. Buna örnek olarak çatışmaların meydana geliş biçimini baz alan Bobbitt’in yapmış olduğu sınıflandırmadır. Bu çatışma türüne göre su üzerine çıkmayan, algılanan ve belirli bir şekilde 4 grupta toplanmaktadır. Üstü örtülü çatışmada henüz bir uyuşmazlık söz konusu değildir lakin bazı etmenler çatışma oluşturabileek niteliğe haizdir. Gaye farklılıkları bir örnek teşkil edebilmektedir. Algılalan çatışma ile ilgili olarak uyuşmazlık algılamadaki farklılıklardan meydana gelmekte olup hissedilmekte olan çatışmadaysa tarafların duyguları söz konusu olmaktadır. Aşikar olan çatışmadaysa uyuşmazlık konusu olan davranışlardır.

Stones’in yapmış olduğu beşli gruplandır bir diğer gruplandırma olup buna göre çalıştmalar (Can, 1992: 288):

  • Bireylerin kendi içlerinde ki çatışmaları,
  • Kişilerin aralarındaki çatışmalar
  • Kişiler ve gruplar arasındaki çatışmalar
  • Örgütler arasındaki çatışmalar biçiminde sınıflandırma gerçekleştirmiştir.

Bu çatışmalarda ( Eren, 1993: 404)

  • Bireylerarası Çatışmalar: Bri kişinin başka bir kişiye yaptığı çatışma olarak ele alındığında gerçekte bireyin kendi fikirleri, düşündükleri ve hazları bakımından belirli konularda karar alamazlar, tutarsızlık ve çelişkili tutum gösterebilirler. Bireylerarası çatışmalardaysa iki kişinin birbirleri ile çeşitli fikir ve görüş ayrılıklarının bulunmaları söz konusudur. Kurumlarda en fazla rastlanan bireyler arası çatışma türleri ast-üst ilişkisinden doğan çatılmalar ile kurmay ile komuta yöneticileri arasındaki bireysel anlaşmazlıklar hasebiyle ortaya çıkan çatışmalardır. İşçiler arasındaki sorunlar, şefler ve memnurlar arasındaki fikir ve görüş ayrılıkları bireylerarası çatışma türleri sınıfında yer almaktadır.
  • Gruplararası Çatışmalar: İki farklı grubun birbirleri ile çatışmaları ele alındığında kişilerarasında olan çatışmalar ile benzerlik gösterdiği söylenebileceği gibi bir kişinin bir grup üyelerinin bütünü ile görüş ayrılında bulunması ve çatışma yaşamasında sık olmasada görülebilen çatışma türleri arasında yer almaktadır. Bir çok defa grubun gayesi ve normalarını kabul eden bireyler çatışma sırasında kaybeden olurlar. Gruplararası çatışmalar ekseriyetle aynı bölüm yöneticisine bağlı olan grupların birbirleri ile mücadele içerisinde bulunmalarından hasıl olur. Örgütlerde formsal olarak parçalar arasında fikir planlama ve uygulama bakımından yada kısmende duygusal açıdıan sorunlar meydana gelebilir.
  • Bölümlerarası Çatışmalar: Aynı örgüt içinde elzem fonksiyonalitenin uygulanabilmesi üzerine birlikte bulunan ve her birinin yetki, görev ve sorumlulukları birbirinden farklı olan örgütsel bölümler arasında elzem bir takım çatışmalar hasıl olduğu görülmektedir. Örnek verilecek olur ise finans departmanı ile üretim departmanın bir takım yatırımlar amacı ile kaynak bulma ve zamanlama yapabilmek bakımından farklı görüşlerde bulunmaları bu tipte bir çatışma için örnek olay olarak gösterilebilinir.

Örgüt içerisindeki grupların birbirileri ile çatışmaları gibi birden fazla bakımdan örgütlerarası çatışmadan farklılaştırılamaz. Bir ekonomik sistemde açık sistem örgütlerin birbirileri ile çatışma halinde bulunmamaları zordur. Kurum ile sendikal çatışmalar buna örnek verilebilir.  Bazı iktisadi metodların üzerinde duurlmasıyla beraber, pazarlık metodu ve özel biçimde oyun teorisi bu hususta ilgi çekici olmuştur. Çatışma hususunda oyun teorisinin kullanılması teorik olarak ciddi ilerlemeler göstermiş olsada örgütlerarasında çatışmayla alakalı olarak problemlerde uygulanması çok verimli çıktılar oluşmasına yeterli olmamıştır.  March ve Simon kurumlar arası yada örgtüler arasıdnaki çatışma hususunda pazarlık prosesiyle alakalı olarak 2 ana sualin elzem olduğunu belirtmiş olup (March ve Simon, 1967. 15):

  • Taraflar arasında ne gibi bir koalisyon meydana getirilebilinir?
  • Pazarlık sonucunda neler olabilir?

Bilhassa ikiden fazla oyuncusu olan örgütlerin aralarında oluşturacakları koalisyonların gözönünde tutulması, her kurumun diğer örgütlerin stratejileri dışında oyunla ilgili bütün bilgilere haiz olmaları her oyuncularının sonuçlarla alakalı olarak iyi betimleniş seçimler sıralamalarının olduğu ve arzu edilen yararı maksimie etmeye uğraşması gibi oyun teorilerinin genel düşünleri hem deneysel hemde ampirik bulgulara dayanılarak tartışılmaktadır.

Bazı çatışma durumların da bireylerin karşılıklı biçimde birbirlerini yeteri derecede tanımamalarından hasıl olan tanımlanamayan konulardan bireylerin daimi korku ve tedirginlik duyuduğu ufak bir olayın bile basit bir şekilde çatışmaya dönüştüğü görülebilmektedir. Bu sebeplede aralarında çatışmanın olası olduğu kişilerinveya örgütlerin kendilerini daha yakınen tanımalarına fırsat verecek olan örgüt geliştirme tekniklerine başvurmaları yerinde bir karar olacaktır. Çatışmanın minimize edilebilmesi gayesi ile bireylerin ve grupların birbirlerini daha iyi tanımalarına fırsat verecek olan anları ve olanakları değerlendirmeleri gereklidir (Eren, 1993: 410).

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın