Ana Sayfa İş Dünyası İş Yaşamında Cinsiyet Ayrımcılığı

İş Yaşamında Cinsiyet Ayrımcılığı

1476
0
Paylaş

Bugün bayanların zıt görüşte olduğu ve bu hususta bir mücadele göstermek durumunda bulundukları çok sayıda problemin toplumsal cinsiyet ile alakasının bulunduğu hususunda oldukça yoğun bir görüş bulunmaktadır. Toplumsal Cinsiyet; genetik olarak cinsiyet kavramından daha değişik bir biçimde kültürel ve toplumsal olarak belirlenmiş bunun sonucunda da ihtiva etmiş olduğu bulunulan topluluktan topluluğa olduğu kadar tarihi süreç içinde de değişiklik göstermiş olan cinsiyetin kimliğidir. Bu manada toplumsal cinsiyet sadece iki cinsiyetin arasındaki değişikliklerinin determine edilmesi ile kalmaz bunun yanında cinsler arasındaki eşit olmayan kuvvet münasebetlerini de determine eder (Berktay 2000: 16).

Cinsiyet, niteliksel bir konumdur. Farklı bir şekilde açıklamak gerekirse, bireye atfedilen bir statüdür. Kişiler atfedilmiş olan konumları üstüne herhangi bir kontrol mekanizmasına haiz olmayıp, bunun tam zıttı yönünde almış aldıkları eğitimler, bulunmuş oldukları mesleki konum ve iş becerileri vasıtası ile haiz olunan statülerini belirlemeleri mümkündür. Niteliksel konum olarak cinsiyetin ise değiştirilmesi mümkün değildir. Cinsiyet temel bir statü göstergesi olup tüm topluluklarda elzem bir sosyal mana taşımaktadır (Demirbilek, 2007: 13)

Toplumsal cinsiyet ile biyolojik cinsiyet birbirleri ile ilintili ama birbirlerinden daha farklı kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Acker, 1992: 565).

Cinsiyet ayrımcılığı, çalışanlarla alakalı hükümler verilirken kişilerin sahip oldukları özelliklerden ya da işte göstermiş oldukları performanslarını bir kenara bırakarak, cinsiyetlere kısa atfedilmiş bir niteliğe bağlı olarak elde edildiği zaman meydana gelmekte olup iş hayatı içinde ekseriyetle bayanlar cinsiyet ayrımcılığı ile yüz yüze kalmaktadırlar. Buna örnek olarak bayanların aile hayatındaki sahip oldukları rol ve mesuliyetleri, mesleklerinde ve iş yaşamlarında kariyer olanaklarına ket vurabilmektedir. Günümüzde kadınlara yapılan ayrımcılıkta cam tavan kavramı gündeme gelmiş olup bu da bayanların bir örgüt veya organizasyon içinde kariyer basamaklarını tırmanması ve üst yönetimde yer almasına engel olan durumlar biçiminde tarif edilebilmektedir (Aytaç vd, 2002: 27).

Algılanan cinsiyet ayrımcılığı, kişinin sahip olduğu cinsiyet hasebiyle kendisine değişik yada adalet yönünden farklı bir biçimde davranılması hissetmesi ve kişiler cinsiyet ayrımcılığını hissettiklerinde, aynı cinsiyete sahip diğer çalışanlarında diğer cins ile mukayese edildiğinde iş bakımından sistemli biçimde avantaj yönünden eksik olacağını düşünmektedirler (Seçer, 2009: 42).

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın