Ana Sayfa İş Dünyası Pazarlama Marka Kavramı ve Gelişimi

Marka Kavramı ve Gelişimi

2530
0
Paylaş

Marka, kısa şekilde ürün yada hizmeti betimlemektedir. Bu nedenle de ürün yada hizmetle alakalı olan niteliklerin müşterilerin aklında canlanmasına yardımcı olur. Buna örnek verilecek olduğunda Coca-Cola’nın zaman zaman aile toplantısına giden duygusal insanların kullanılması örnek gösterilebilir. Rakibi Pepsi ise daha farklı davranmakta asi bir tavır göstermektedir (Zyman, 2000: 10).

Diğer bir anlatımla tüketicilerden gelen, kişilerin zihninde algılanan duygu ve işlevsel getirilere dayanmış, değişik bir tutum meydana getiren bütün gözlemlerin kısa halidir (Knapp, 2002: 7)

Çağda pazarlamaya meydana gelmeden evvelki katmalarda üretimle alakalı olarak bakış açısı üretimin her dönem ilk sıradaydı. Bu dönemde üretimin sınırlı oluşu talebinse fazla oluşu sebebiyle ürün ve hizmetlerin üretildiği sürece satılabileceği fikri hasıldı. Sürümde yükseliş olduğunda fiyatlarda düşüş olacağı ve buna göre fiyatı baz alarak ve üretimi sadece baz alarak hareket edilmesi durumu söz konusuydu.

Tüketicilerinin tutum ve davranışlarına tesir eden ürün ve hizmetleri birbrilerinden ayıran pazarlama faaliyetlerinin ana noktasında marka bulunmaktadır. Üreticilerin ve tüketicilerin bakış açısında markanın değişik amaçları bulunmaktadır. Fakat sonuç olarak ekonomik yaşantının bir parçasına dönüşmüş olması nedeniyle de marka ve markalaşmadan yararlanılmaktadır. Marka, üretimi gerçekleştiren firmaların veya satışı gerçekleştirenlerin ürünlerinin kimliğini tespit eden diğerlerinden ayrıştıran isim, ses, şekil veya bunların bütünüdür (Cemalcilar, 1998: 115).

Büyük markalar, devamlı olarak belirli bir seviyenin üstünde karlılığa ulaşılan bir yoldur. Yalnızca büyük markalarda rasyonellik değil bunun yanında duygusal faydada söz konusudur (Kotler, 2007: 80).

Üreticiler ve hizmet sektöründe bulunan işletmeler için benzeri mal ve hizmetlerin farklılaştırılması ve bunun yükseliş göstermesi, teknolojik ilerlemeler sonucunda ürün ve de hizmetler arasında kalite farkının minimize edilmesi pazardaki rekabeti yoğunlaştırırken tüketicilerde de satın alma seviyesinde zorluklarla yüz yüze gelmektedir. Üretici ve hizmet sağlayanların bu kısımda piyasaya sağlamış oldukları hizmet ve ürünleri diğer ürünlerden ayrıştırabilecek en önemli kriter markadır (Can, 2007: 225).

Kaynaklar

Can, E., 2007. "Marka Ve Marka Yapılandırma." Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi C.XXII,

Cemalcılar, İ. ,1998. Pazarlama Kavramlar Kararlar. Istanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Knapp E., 2002, Marka Aklı, Medicat Yayınları İstanbul

Kotler P., 2007. A’dan Z’ye Pazarlama, İstanbul: Mediacat

Zyman. S.,2000, Bildiğimız Pazarlamanın Sonu, Kapıtal Medya Hizmetlerı, Ankara.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın