Ana Sayfa İş Dünyası Pazarlama Pazarlama Kavramı

Pazarlama Kavramı

277
0
Paylaş

Pazarlama işletmelerin üretilecek olan mal ya da hizmetlerle alakalı olarak tüketicilerin ilgilerinin çekilebilmesi ve satışlar, iletişim stratejilerin, firmanın idari stratejilerinin belirlenmesi prosesidir. Pazarlama prosesi bir entegre proses olup bu vasıta ile işletmelerin tüketicileri için değer yaratması ve buna mütakip tüketicilerinden değer elde edebilmeke amacı ile güçlü ilişkiler oluşturmasıdır. Amerikan Pazarlama Derneği’nce 1984 senesindeki toplantısında gerçekleştirilen betimleme şu şekildedir: “Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.“[1]

Ürünlerin üretim yerlerinden satış yerlerine hareketini gerçekleştiren fonksiyonlar pazarlama içinde tahayyül edilmektedir. Üretim ve pazarlama faaliyetlerini beraber gerçekleştiren firmalarda bu faaliyetler aşağıdaki biçimde gerçekleştirilir:

 • Belirlenmiş ürünler için mevcut pazarın belirlenmesi
 • Firmanın üretim kapasitesinin etkin şekilde kullanımı için talep oluşturulması
 • Elverişli bir dağıtım sisteminin kurulması

Yukarıdaki tanımların sonucunda varılanlarsa;

 • Pazarlama beşeri faaliyetleri ihtiva eder.
 • Taleplerin ve gereksinimlerin gerçekleştirilmesine yöneliktir.
 • Değişim vasıtası ile amaçlara varılır.

Pazarlama kitlenin ve kişilerin sosyo kültürel ve psikolojik strüktürünü ilgili bilim dallarından faydalanılarak inceleyen ve onların tutumlarını öğrenerek, mal ve hizmetlerin müşterilerine ulaştırılmasında kullanılan metotlardan da faydalanarak müşterilerin talep ve gereksinimlerine uygun pazarlama aplikasyonlarının bulunmasına aracılık eden bir işlemdir. Bunun yanında pazarlama, lokal, bölgesel ve yerel pazarların birbirlerine bağlanmasında rol oynayan etmenlerle ilgilenir.

Pazarlamanın başlıca özellikleri[2]:

 • Pazarlama birden çok farklı faaliyetler entegresi ve sistemidir.
 • Pazarlama bir firma faaliyetleri grubu olarak, çok dinamik strüktürde, devamlı ve sıklıkla değişebilen bir çevrede gerçekleşir.
 • Pazarlama, bireylerin gereksinimlerini karşılayan bir mübadele işlemidir.

Pazarlama için kapsayan, belirli limitler içinde olan, muhteviyatı dışında bulunanları ele almayıp ayırt edici, net, betimlenmesi mümkün, olmalıdır. Bu bakış ile tanım (Hunt, 2007:277):

 • Muhteviyatı kapsayabilecek olan tüm olayları ihtiva etmeli.
 • Olası olabilecek tüm durumlar dışarıda kalmalı
 • Kelime tanımlamaları ayırt edici olmalı
 • Terim net ve anlaşılır olmalı
 • Hedefe yönelik terimin manası en iyi biçimde betimlenir olmalı
 • Tanımlamalar çok uzun olmamalıdır.

Kaynaklar

[1] https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx Erişim Tarihi:[08.06.2016]

[2] bemoodle.emu.edu.tr/pluginfile.php/27502/mod_resource/.../0/Birinci_Bolum.ppt Erişim Tarihi:[08.06.2016]

Hunt, Shelby D.  "A Responsibilities Framework For Marketing As A Professional Discipline. Journal Of Public Policy & Marketing. Vol. 26 (2) Fall 2007, 277–283

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın