Ana Sayfa İş Dünyası Performans Ölçüm Sistemleri ve Değerlendirme

Performans Ölçüm Sistemleri ve Değerlendirme

3965
0
Paylaş

Performans yönetimi, İ.K. açısından değerlendirilmeye tabii tutulur. Bu yöntem ile çalışan bireylerin performans seviyeleri belirlenerek motivasyonlarının bu minvalde gerçekleştirilmesine sağlanmalıdır. Etkin yönetim performans ölçüm sistemleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Böylelikle, çalışan bireylerin yöneticileriyle iş ilişkileri bakımından daha etkin bir iletişim sağlayacakları açıktır. Yıl içindeki çeyrek dilimlerde hedef gerçekleştirmeler analiz edilir ve iyileştirme alanları belirlenir.

Firmalar hizmet veya üretim hangi alanda bulunursa bulunsunlar, bir takım misyon ve vizyonları hayata geçirmek ve hedeflerine ulaşabilmek için kurulur. Yönetim kademesinin amacı ise bu hedeflerin gerçekleştirilmesidir. Bunun gerçekleştirilmesini de firmanın performansı belirlemektedir. Firma performansı da bireylerin sahada göstereceği performans ile ilintilidir (Grady, 1991:49).

Şekil : Organizasyonel Performans Ölçüm ve Değerlendirmesinde Kullanılan Kriterler ve Performans Yönetiminin Çerçevesi

Kaynak: Işığıçok, 2008:3

Performans yönetim sisteminin istihdam edilenler açısından faydaları aşağıdaki gibidir  (Işığıçok, 2008:3):

  • İstihdam edilenlerden beklentiler ve istihdam edilenlerin beklentileri
  • Yönetici ile beraber devamlı olarak feedbacklerin sağlanması ile durum analizinin yapılarak eğitim gereksinimleri ortaya çıkar
  • İstihdam edilen bireylerin kuruma yaptıkları katkı ile tarafsız kriterlere değerlendirme sağlanır.

Performans yönetim sisteminin yöneticiler için faydaları aşağıdaki gibidir:

  • Birlikte çalıştığı personelleri ile güven ortamı oluşturulur
  • Yeteneklerinin kullanılabilmesi amacıyla kariyer yolu çizilmesine yardımcı olur, bireysel olarak çalışanlarına katkıda bulunur.

İstihdam edilen bireylerin, yaptıkları işler ile ilgili sahip oldukları niteliklerin yaptıkları iş ile ne derecede örtüştüğü ve organizasyon içinde ki çalışanın bulunduğu birime sağlamış olduğu katkının hangi ölçüde olduğu sorunu işletmeler açısından bugün karşılaşılan ciddi bir problemdir. Buda direk olarak performans ile yakından ilişkilidir.

Performans yönetimi prosesi, işletmede ki ilgili birim amirlerinin yaptıkları işlerle ilgili olarak iş görev tanımlarının net bir biçimde belli olması ve çalışanlarına karşı daha objektif, belirgin tam zamanlı olarak bir danışmanlık hizmetini kendisine görev edinmesi ve çalışanların kişisel gelişim alanlarını tespit ederek, eğitimlerinin tespiti ile etkin planlamanın gerçekleştirilmesi ile performans artışında önemli bir rol oynayacağı kesindir. Performans yönetimi vasıtasıyla, kurum ve kurumun amaçlarının çalışanların gayesiyle entegre olması, çalışanların kişisel olarak kurumlarına gerçekleştirdiği katkının fark edilebilmesiyle ilgili olarak elzem faydalar sağlamaktadır (Helvacı, 2002: 157).

Performans, birey açısından betimlenmiş, nitelik ve özelliklerine uygun olan birey, razı olunan limitlerde realize olması biçiminde betimlenebilir (Erdoğan, 1991: 154).

Kaynaklar

Grady, M. W. (1991) Performance Measurement, Implementing Strategy, Management Accounting, June.
Işığıçok, E. (2008). Performans Ölçümü, Yönetimi Ve İstatistiksel Analizi, Ekonometri Ve İstatistik E-Dergisi, (7)
Erdoğan, İ., 1991, İşletmelerde Personel Seçimi Ve Başarı Değerleme Teknikleri, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, Yayın No: 248, İstanbul
Helvacı, M. A. (2002). Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,35(1-2), 155-169.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın