Ana Sayfa İş Dünyası Satış Personellerinin Sahip Olması Gereken Özellikler

Satış Personellerinin Sahip Olması Gereken Özellikler

3020
0
Paylaş

Satışçılar firmaların markette ki yansımalarıdır. Satışçıların gösterecekleri davranış ve tutumlar firmalarını bağlayıcı niteliktedir. Satışçılarca gerçekleştirilen bireysel satışlar firma için oldukça önemlidir. Bireysel satışın firmalar açısından ehemmiyete sahip olmasının sebepleri arasında, pazarlama bütçesinden yüksek paylarının olmaları, firma ürün ve hizmetleri açısından tüketiciyle temas satışçılar tarafından sağlanması hasebiyle başarılı olan satışçılarının firma geleceğine yön vereceği feedbackler de bulunması söylenebilir. Satışta başarıda, satışçıların satışın doğasına direk bağlıdır. Bilhassa son yirmi senedir pazarlama literatüründe devamlı olarak vurgulanmakta olan ilişkisel pazarlama ekseninde konseptlerin satışa yansıması bulunur (Gedik ve Kosar, 2012: 63). Satışçılar işletmeyle müşteri arasında görevde bulunan aracı, tüketicileri ile işletmelerin arasında uzun terminle ilişkilerin yerine getirilmesi görevini üstlenen birisi olarak tasvir edilmelidir. Bu sebeple de, satışçıların satış prosesinde tüketicilere karşı olan davranış ve tutumlarıyla tüketicinin aleyhine olabilecek bütün negatif tutumlardan işletmeler direk olarak etkilenecektir. Hatırlanması gereken konuysa bu tesirin yalnızca tüketicinin elde tutulamamasıyla limitli değildir. Kulaktan kulağa iletişimle de firmanın olası müşterilerinin de işletmeye karşı negatif bir davranışın gerçekleşmesine sebep olabilecektir (Çiloğlu, 2006).

İyi bir satışçının sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir (Megep, 2008: 5):

  • Olumlu düşünme: Reddedilmenin çok muhtemel olduğu, dolayısıyla olumlu düşünme yeteneğinin bu kadar hayati bir önem taşıdığı başka bir meslek yoktur.
  • Kararlılık: Merdivenin alt basamağındaki satıcı ile zengin olmuş biri arasındaki tek farklılık, temelde fazlasıyla başarma kararlılığının bulunmasıdır.
  • İyi hayal gücü: Hayal gücünüzle heyecan yaratabildiğiniz zaman potansiyel müşterileri çok kolayca gerçek alıcıya çevirebilirsiniz. Hayal gücünüzü geliştirebilirsiniz.
  • Yaptığınız işten gurur duyma: Satıcılar halkın ve medyanın gözünde genellikle kötü tanıtılmış kişilerdir ve kötü şakalara maruz kalırlar. Satıcılar olmazsa hiçbir işin yürümeyeceğini hiçbir zaman unutmayınız. Pratik olarak üretilen her malın piyasaya sunulup satılması gerekmektedir. Satış olmasa avukata, muhasebeciye, vergi müfettişi ile tahsildarına, kamyon sürücüsüne niye ihtiyaç duyulsun ki?
  • Kendine güven: Satış mesleğinde kendi değerlerinizle ayakta kalır ya da yere serilirsiniz. Meslektaşlarınız ve rakipleriniz aynı tepenin üstüne tırmanmaya çalışıyor olacaklardır. Gerçekten güven duyabileceğiniz tek kişi kendinizsiniz.
  • Kendini motive etme: Ortalama kazanç elde edenler, meslektaşlarından ortalama destek alırlar. En üstteki insanlar da gene ortalama, ya da daha az destek alırlar. Ortalamadan daha iyi olmak için sizi motive etsinler diye başkalarına bel bağlayamazsınız. Ne istediğinizi bilmeniz ve onu elde etmek için kendinizi motive etmeniz gerekmektedir.
  • Çabuk ve kolay iletişim kurma yeteneği: Bu hayati önemde bir noktadır. Beğendikleri kişilerle iş yapmak insanların hoşuna gider.
  • Açık bir zihin: Gerçekten başarmak istiyorsanız, sizi her zaman en güçlü rakiplerinizin birkaç adım önünde tutacak şeyleri yapmaya hazır olmalısınız. Bir at yarışının galibi, burun farkıyla kazanmış olabilir. Oysa ilk ile ikinci sıraya verilen para ödülleri arasında muazzam bir fark vardır.
  • Güven: Amaç ve arzularınızın hepsine ulaşmak için gerekli olan şeyleri yapma konusunda değil, en iyisi olabileceğiniz ve olacağınız konusunda da kendinize güven duymalısınız. Hedeflerinizi belirlerken, alanınızda en yüksek satış ve kazanç hacmine kimin sahip olduğunu öğrenip, onlardan daha iyi olduğunuz ve 6 daha iyi olacağınız konusunda kendinize güveniniz. Bu güveni duyarsanız herkes sizinle alışveriş yapmak isteyecektir.
  • Korkusuzluk: Korku aslında yetenekli olan satıcıların düşüşüne yol açabilir. Satıcılık mesleğinde yapılacak pek çok işi, satış tahmininde bulunmak, sunmak, kapatmak ve kayıt tutmak şeklinde basitleştirebiliriz. Bu işlerin bir kısmı sizi ürkütüp tereddüt etmenize neden olabilir. Buna izin vermemelisiniz.

Kaynaklar

Çiloğlu D.F., 2006. Satış elemanı gözüyle müşteri odaklı satış kavramı üzerine bir saha çalışması, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 80 s. Sakarya.

Gedik, T., & Koşar, G. (2012). Düzce Orman Ürünleri Sanayinde Başarılı Satış Görüşmeleri ve Pazarlama Üzerine Bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi orman Fakültesi Dergisi, 12(1), 62-70.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın