n-Mailer Ana Sponsorluğunda
Ana Sayfa Yazarlar Yazar: eritela

eritela

59 HABERLER 1 YORUMLAR

Faaliyet Alanlarına Göre Banka Türleri

Faaliyet alanlarına göre, ticaret, kalkınma, yatırım, merkez ve katılım bankaları olarak kategori edilebilir. Merkez Bankaları Merkez bankacılığı ve merkez bankaları eski bir tarihe shiptirler. 1694...

Endüstriyel Müşterilerde Satın Alma Süreci

Endüstriyel satın alma süreci, “kurumların, satın alımını gerçekleştireceği mal ve hizmet gereksinimlerinin tercihlerini ayptıkları, ve bu gereksinimlerini yerine getirebiecek olan farklı markaları ve tedarik...

Endüstriyel Müşteriler Ve Endüstriyel Pazarın Özellikleri

Tüketicilerin oldğu pazarlardaki markaların değerinde endüstriyel satın alıcı marka bilinci yükselerek güçlü bir marka imajı algısına yol açar. Fakat sanayi-endüstri pazarının tüketici pazarından başka...

Bankacılık Sektörünün Analizi

Türkiye’de bankaların şubeleşme sayıları geçmiş dönemlerde ki bu 80’lerin ikinci yarısı ve öncesinde ki dönemlerde azalan bir grafik çizmektedir. Bu düşüş, mevduatın ucuz olmayan...

Bankacılığın Gelişimi

Banka sözcüğünün Türkçe’ye dilimize İtalyancadan geçebilmiş olacağı tahmin edilmektedir. Banka İtalyancada Banco şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Banco sözcüğü İtalyancada bank, sıra manasına gelmektedir. Diğer dillerde...

İş Yerinde Bağımsız Çalışma İmkanları

Bağımsız Çalışanlar Birliğinin hazırlamış olduğu rapora göre Amerika Birleşik Devletlerinde ki, emek gücünün %34’lük kısmının bağımsız olarak çalışanların oluşturduğunu açıklamıştır. Bunun sonucu olarakta bireylerde...

Bankacılıkta Ticari Krediler

Banka kredileri kanalı, bankalar finans sistemi içerisinde özel yerlerinin olduğunu ve bankaların krediler piyasasında simetrik olmayan problemlerini çözme hususunda donanım sahibi oldukları görüşüne dayandırılmaktadır....

Bireysel Emekliliğin Yararları

Fonları temel alarak işleyen sistemde, katkı paylarını, sisteme katılmak isteyen bireylerin belirlemiş olduğu biçimde emeklilik yatırım fonları bazından değerlenmekte, bu şekilde işleme konulması ile...

Bireysel Emeklilik (BES) Türkiye Analizi

Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin işleyişiyle çalışanlardan, pasif olmayandan prim alarak emekli olana, aktif olmayandan gereksinim olan prim sağlamaktadır. Zaman içinde sistemin aktif-pasif dengesi oranı...

İş Dünyasında Ceza ve Cezalandırma Mekanizması

Cezalandırma gücü, bir yöneticinin birlikte görev yaptığı altında çalıştığı bireylerde istenilmeyen davranış ve tutumları cezalandırması durumudur. İlgili biirm amirlerinin kullandıkları ve kontrol sağladıkları cezalar...
- Advertisement -

Editör Seçimi