Ana Sayfa İş Dünyası Pazarlama Bursa Kentinin Marka İmajı

Bursa Kentinin Marka İmajı

1253
0
Paylaş

Literatürde kentlerin marka olmasını değişik boyutlarıyla ele alan pek çok çalışma vardır. Örneğin Trueman ve diğerleri kent markasının iletişim kurup kuramayacağı konusunu ele aldıkları çalışmalarında şehrin kimliği üzerinde de durmuşlardır. Ayrıca Inn kentler arası rekabet etmede kimlik boyutunun önemi ve kent kimliğinin nasıl oluşturulacağı üzerinde durmuştur. Burada özellikle kimlik oluşturmada katılım, öğrenme ve deneyim liderlik ve iletişim ağları üzerinde durmuştur (Inn 2004).

Marka imajı, kişinin marka hakkındaki izlenim, duygu, düşünce, inanç ve çağrışımların bütünüdür. Başka bir ifadeyle ise bir markanın rakip markalara göre nasıl algılandığıdır [1]

Marka imajı, tüketicilerin ürünle özdeşleştirdikleri anlam ya da tüketicilerin üründen anladıklarının toplamı olarak da tanımlanabilir. Marka imajı tüketicinin bir markayla ilgili çeşitli kaynaklardan edindiği izlenimlerin sonucunda oluşur [2]

Bir marka imajı, o markanın güçlü ve zayıf noktaları, olumlu ve olumsuz tarafları gibi, çoğunlukla kontrol edilebilir algılarının bir araya gelmesidir [3]

Bursa kentide yapılan çalışmalar neticesinde her geçen gün artan bir şehir olma özelliğindedir. Yapılan düzenlemeler ve tarihi güzellikleri ile marka imajı artmaktadır.
Untitled

Tablo:1 Nüfusuna göre şehirler sıralaması

Dünya Sıralaması Şehir Ülke Şehir Nüfusu Metro Nüfusu Belediye Bşk.
251 Belem Brezilya 1,409,000 1,913,000 Duciomar Costa
252 Sofya Bulgaristan 1,403,000 1,455,000 Yordanka Fandukova
253 Bursa Turkiye 1,400,000 3,190,000 Recep Altepe
254 Changde Çin 1,400,000 6,000,000 Chen Wenhao

Kaynak: www.citymayors.com/statistics/largest-cities-mayors-151.html [Erişim Tarihi: 08.11.2013]

Tablo ’da görüldüğü üzere en büyük şehirler içinde Bursa 253. sırada bulunmaktadır.
Bursa

Tablo:2 En Hızlı Büyüyen Şehirler ve Kentsel Alanlar

Sıralama Şehir Alan Ülke 2006’dan 2020’ye Yıllık Ortalama Büyüme %
60 Amritsar Hindistan 2.85
61 Bursa Türkiye 2.85
62 Manaus Brezilya 2.83
63 Meerut Hindistan 2.83

Kaynak: www.citymayors.com/statistics/urban_growth1.html [ErişimTarihi:08.11.2013]

Tablo ’da görüldüğü üzere yıllık ortalama büyüme oranlarına göre Bursa en çok büyüyen şehirlerarasında 61. sırada bulunmaktadır.

Kaynaklar

[1]Gonca YALÇINKAYA, , “Ülke İmajı Ve Ülke İmajının Müşteri Tercihleri Üzerine Etkisi: Türkiye Değerlendirmesi” Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Programı, İzmir, 2006, s.7.

[2]Ebru AKKAYA, “Marka İmajı Bileşenleri, Otomobil Sektöründe Bir Uygulama”, 4.Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitapçığı, 18-20 Kasım Hatay, 1999, s.101

[3]Alyciya PERRY,ve David WISNOM, Markanın DNA’sı, Eşsiz ve Dayanıklı Markalar Yaratmanın Kuralları. Çeviren: Zeynep Yılmaz, Mediacat Kitapları, İstanbul, 2003, s.15

Kim INN, “Plan for City Identity Establıshment and City Marketıng the Case of Kimpo City” Dela 21, 2004, s.233-240.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın