Ana Sayfa İş Dünyası Pazarlama Coca-Cola Yönetim ve Marka Stratejileri

Coca-Cola Yönetim ve Marka Stratejileri

6324
0
Paylaş

Türkiye ekonomisi son dönemlerde hızlı büyüme gösteren iç talep karşısında, süratli bir biçimde yükseliş gösteren ihracatı ve stres testlerinden başarı ile çıkan bankacılık sistemiyle gelişme gösteren ekonomiler arasındadır. Gelişen ülkelerde büyümede yavaşlık görülmekteyken CCİ, faaliyette bulunduğu doğal kaynaklar bakımından zengin bazı ülkelerde, mal fiyatlarındaki yükselişten pozitif etkilenmiş ve büyümeye sürmüştür. Yükselen satın alma gücü ve tüketim tercihlerinin yanında değişen piyasa şartlarında en efektif ve süratli biçimde takip eden CCİ’nin bulunduğu sektör gelişme gösterip ilerlemeyi amaç edinen fonksiyonları ile ürünlere olan talep güçlenmiştir ve CCİ yılsonu değerlendirmelerinde büyüme hızı göstermiştir[1].

2011 yılı için Konsolide Satış Hacmi Kategori Dağılımına bakıldığında;


Kaynak: www.cci.com.tr/ Erişim Tarihi :[01.06.2016]

Dünyada 200’den fazla ülkede faaliyetlerine devam uluslararası dev bir marka olarak marka stratejilerini muhafaza eden bununla birlikte pazarlama iletişim stratejileri bakımından konuşan ve konuşturan stratejiler üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bununla temelinde mutluluk olan bir marka ile müşterileri ile aralarında bağ kurmaya çalışmaya devam etmektedir. Bu sayede inovasyonla beraber her alanda lider ve öncü bir marka olma hedefini devam ettirmektedir [2].

Coca-Cola, içeceğin hazırlanması için yerel tesislere gerekli olan şurubu sağlar ve içeceğin pazarlamasını distrübe eder. Coca-Cola büyümeye devam ettikçe ve Amerikan pazarı doygunlaşmaya devam ettiği müddetçe yabancı pazarlar daha kritik bir seviyeye gelmektedir. Farklı ülkelerdeki pazarlara giriş stratejileri aşağıdaki gibidir (Terpstra ve Sarathy, 2000):

Coca-Cola Uluslararası Arenada Pazara Giriş Stratejileri

Bu konseptte tüm bilinen markalar içinde muhtemelen global marka unvanını en çok hak eden marka olan Coca Cola, kültürel ve lokal değerlerin altını çizen pazarlama iletişimi stratejilerini yürürlüğe koymuştur. Değişim Coca Cola’nın Atlanta’daki merkezinde hareket geçmiş ve birçok kritik görev için kadrolarda değişikliklere gidilmiştir (Köseoğlu vd. :420).

Coca Cola Orta Avrupa ve Asya Bölüm Başkanı Cem Kozlu, 2000 senesinde yapmış olduğu bir açıklamada globalleşme dalgasını egzajere ettiklerini, globalleşme firmayı lokal realiteden ve tedarikçilerden koparılmış oldu merkezden tek bir strateji ile yönetilen fazla küstah bir firma olduğunu (Kozlu, 2000: 2)” belirterek merkezde alınan bir kararla başlatılan ve ‘devrim’ biçiminde betimlediği reformist strüktür stratejisi ile açıklamıştır. Bu kısımda, globalleşme kavramı ile tradisyonel açıdan nasıl bir değişime girildiğini ve saf bir dünya kültürü meydana getirip getirmediğini sorgulamak elzemdir.

Halka açık bir firma olmadan evvelde de geniş bir kurumsal yönetim standartları sistemi
uygulayan CCI, bu yönetim kültürünü, SPK Kurumsal Yönetim şartlarına uyum
sağlaması hususunda daha çok güçlendirmiştir. Bilginin bütün paydaşlara tam zamanlı, faydalı, gerçeklik ve eşitlik ilkeleri içinde varılmasını öngören CCI Bilgilendirme Politikası, hali hazırda ve muhtemel yatırımcılarla iletişimde CCI’nin en elzem rehberidir. CCI’nin 2004’ten beri bu yana büyüme için satın aldığı operasyonların bulunduğu ülkeler benzer karakteristik özelliklere haiz olmaktadır. Nüfus strüktürleriyle pazarın yapısı (geleneksel – kanal dağılımı) benzerlik ihtiva eden ve coğrafi yakınlığa haiz bu pazarlarda CCI, kendi
kuvvetli taraflarını en etkin biçimde kullanarak ön plana çıkmaktadır. CCI Türkiye’de meydana getirdiği ve ilerletmiş olduğu iş yapış biçimini diğer ülkelere başarılı bir biçimde taşımaktadır. CCI’nin başarısının en önemli kriterlerinden birisi satın alma sonrasındaki proseste yatmaktadır. Yatırımın sunmuş olduğu bütün potansiyel yararların faaliyete geçirilmesi ve CCI’nin sağlıklı büyümesine katkı sağlaması için bu proses en efektif ve verimli biçimde yönetilmektedir [3].

Coca-Cola’nın reklam ve pazarlama stratejilerinde 9 adet yaratıcılık prensibi bulunmaktadır (Mildenhall, 2013:103).

  • Yaratıcılık bilindik bir şeyden sürpriz meydana getirmektedir.
  • Yaratıcılık reel marka deneyimini ortaya çıkarır
  • Yaratıcılık, markanın aktüel kültür içinde orantısız olarak paylaşılması koşulunu oluşturur
  • Yaratıcılık, yayılmanın önüne geçilemeyen bir salgındır
  • Yaratıcılık, kitle pazarlama bazında %70 oranında inovasyondur
  • Yaratıcılık, teknolojinin ide ile entegrasyonudur
  • Yaratıcılık, geçmişten ilham alsa da geleceği reflekte eder
  • Yaratıcılık, hayranların düşündüğünü, Coca-Cola tarafından bir araya getirilerek uygulanmasıdır
  • Yaratıcılık pazarlama konularını tekrar betimler

Firmanın vizyon ve misyonu ile beraber yönetim stratejilerine bakıldığında gerek müşterilerine olan yaklaşımları gerekse tedarikçileri ile üçüncü partilerle olan işletmeler ile ilgili olan ilişkilerine ilişkin olarak yaklaşımları ve stratejileri, hedef ve metrikleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Coca-Cola Yönetim Stratejileri
[1] http://www.cci.com.tr/interaktif-faaliyet-raporu/tr/pazarda-fark-yaratmak.html Erişim Tarihi :[01.06.2016]

[2]https://merakettim.coca-colaturkiye.com/coca-colanin-pazarlama-stratejisi-nedir--25707 Erişim Tarihi :[01.06.2016]

[3] http://www.cci.com.tr/interaktif-faaliyet-raporu/tr/yatirimci-degeri-yaratmak_.html Erişim Tarihi :[01.06.2016]

http://assets.coca-colacompany.com/22/b7/ba47681f420fbe7528bc43e3a118/2020_vision.pdf

Terpstra, V. Ve R. Sarathy (2000). International Marketing. Usa: Dryden, 8th Edition.

Mildenhall, J., 2013, Campaign Dergisi, Coca-Cola'ya Cannes'da Ödül Getiren Yaratıcılık İlkeleri, Temmuz, İstanbul.

Kozlu C., 2000., Küresel Şirketin Yerelleşme Stratejisi, Masste, Temmuz

Köseoğlu, Ö., Dinçer, M., Ve Yurdakul, N., Küreselleşme Sürecinde Markaların Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Kilit Noktası: Yerel Değerler (Coca Cola Ve Cola Turka Örneği Üzerine Bir Değerlendirme).

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın