Ana Sayfa İş Dünyası Ekonomi Eximbank

Eximbank

1489
0
Paylaş

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarih Resmi Gazete ’de yayınlanmış 3332 sayılı Kanun’un verdiği yetki binaen 21 Ağustos 1987 tarih Resmi Gazete ’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakat Türk Eximbank’ın kuruluş süresinden bugüne kadar geçmiş olan süre içerisinde Türkiye ve Dünya ekonomisi ile finans alanında oluşan gelişmeler sonucunda etkinliklerin arttırılabilmesi gayesi ile faaliyet bazlı değişiklilere gidilmesi mecbur hale gelmiş olup, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmiş olan T.T.K. uyarınca da Banka mevzuatında revizeye gidilmiştir [1].

Sigorta Programları’ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Türkiye’nin uygulamaya almış olduğu dışa açık sanayileşme stratejileri içerisinde elzem bir yere sahiptir (Seyidoğlu, 2003: 442):

  • Kredi Programları: İhracat için sağlanmakta olan kredilerin bir bölümü, sevk öncesinde ihracat kredilerini oluşturmaktadır. Bunlar arasında ihracata yönelik olarak mal üretmekte olan sanayi ve / veya tarım ürünleri işlenmesini desteklemek için verilmektedir. Bunun dışında da dış ticaret sermaye şirketleri içinde kullandırılmakta olan Kısa Vadeli enet Reeskont Kredisiyle Kısa Vadeli Döviz kredisi de bu alanda değerlendirilmektedir. Bu konuda farklı programlardan biriside Türk ihraç mallarının satışının sağlanması kapsamında, kısa vade orta ve uzun vade olarak farklı ülkelere verilmekte olan alıcı kredileridir. Örnek verilecek olursa bu gayeyle, Rusya, Nahcivan, Bulgaristan kredileri gibi çeşitli krediler oluşturulmuştur. Türk Eximbank, İslam Kalkınma Bankası bünyesinde uzun süreli Ticaretin Finansmanı Fonundan da orta vadeli krediler kullandırmaktadır. Eximbank’ın asli amacı burada aracılık sağlamaktır.
  • Garanti Programları: Eximbank Libya’da ticaret yapan Türk müteahhitlerine yönelik olarak bir garanti programı uygulamaktadır. Bu ülkede Türk müteahhitlerine verilen teminat mektuplar ile ticari bankalar vasıtası ile kredi kullanabilme imkânı sağlanabilmektedir.
  • Sigorta Programları: Kısa vadeli ihracat kredi sigortasıyla Türk ihracatçılarında kısa vadeli kredili satışlara ilişkili mal bedelleri ödenme, ticari ve siyasal risklere karşı bir güvence sağlanmaktadır.

Kaynak

[1] www.eximbank.gov.tr Erişim Tarihi : [10.04.2015]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın