Ana Sayfa İş Dünyası Pazarlama Hızlı Tüketim Sektörü Pazarlama Stratejileri

Hızlı Tüketim Sektörü Pazarlama Stratejileri

3325
0
Paylaş

Pazarlamada yeni yaklaşımlarla alakalı yapılan değerlendirmeler sonucunda, pazarlamanın fonksiyonelitesine göre birçok farklı kavram bulunmaktadır. Bunun altında izinli pazarlamadan, kitlesel pazarlamaya, nöro pazarlamadan, ağızdan ağıza pazarlama, database pazarlamasından, mikro pazarlamaya kadar birçok farklı pazarlama tekniğinden bahsetmek mümkündür. Bir takım yaklaşımlarda bu kavramın pazarlama olarak ifade edilmesi genel pazarlama kavramında uygun görülmemektedir. Fakat pazarlama tekniği bakımından açıklanabilecek olan tüm kavramın dayanak noktasında müşteri odaklılığının bulunmasıdır. Bu kavramların tümünde pazarlamada tüketici eksenli olduğu mantığı ortaya çıkmaktadır. Farklılaşmanın sebebindeyse müşteri eksenli davranılmasının nasıl uygulanması hususuna dayanmaktadır (Kaşlı vd, 2009:80-81).

Ürün ya da hizmetlerin maliyetinin düşük olması ve cironun yüksek olabilmesi işletmeler açısından arzu edilen bir durumken hızlı tüketim sektöründe malların hızlı bir biçimde tüketiciye sunulması ve hızlı tüketimi sonucunda hangi tüketicilerin bu ürünleri en temel ihtiyaçlarına hitap etmesi ile tüketicileri cezbettiği sorunsalı ön plana çıkmaktadır. Hızlı tüketim sektöründe ya da FMCG adıyla bilinen pazarda pazarlanmak istenen ürün tüketicilerin en temel ihtiyaçlarını ele alırken tedarik konusunda sıkıntı yaşamamaları gerekir. Bu durumda ürünlerin tedarikinde sorun yaşandığında müşteri ve tüketici tarafında bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Ürünlerin bozulma hızının üretici tarafında iyi analiz edilmesi gerekmektedir.  Diğer ürünler ile kıyaslandığında klasik bir ürün pazarlamasından hızlı tüketim sektöründe yer alan ürünlerin pazarlama stratejilerinde farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Burada ilk olarak markanın güçlü ve sadık bir kitlesinin bulunup bulunmadığı önem arz etmektedir. Rakip analizinin ciddi ve kritik bir biçimde gerçekleştirilmesi de ayrı önem arz etmektedir. FMCG sektöründe pazarlama planı yapılırken direk veya endirekt olarak ürünlerin piyasadaki ikame ürünlerine ve müşteri sadakatinde ki değişikliklere göz atılmasında fayda bulunmaktadır[1].

Pazarlama stratejisi,  işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi amacıyla tasarlanmış bir planlamadır. Bir pazarlama vizyonunda ve misyonunda firmanın bulunduğu yeri ve olması gerektiği yeri belirtmektedir. Son kısımda pazarlama stratejisi rekabeti açısından bir tepki oluşturmaktadır. Başarılı bir pazarlamacının her zaman için rekabet açısından kapsamlı bir stratejisinin bulunması gerekmektedir. Fakat burada rekabet stratejisinin detaylı olarak analiz edilmesi gerekir. Piyasa koşulları, hedef kitle, demografik durum gibi birçok farklı değişken mevcuttur. Bu kapsamlı bir soruşturma garanti ve rekabet avantajına sahip rekabet analizleri. Böylece rekabet soruşturması, tarama ve analiz, yani iki şeyi “uzun vadeli kâr fırsatı” oluşur ve kişinin rekabetçi konumunu oluşturur[2]:

 • Azaltılmış Rekabet: Rekabet açısından mücadeleyi kolaylaştırma
 • Birleştirici Rekabet: Rekabeti azaltmak için farklı bir çıkış yoludur
 • Ön-Dışlama(Pre-Empting): Rekabet analizi ile desteklenmesi ve proaktif bir yaklaşım ortaya koymayı gerektirir.
 • Engelleri Kaldırmak: Finansal açıdan güçlü olmayı gerektirmektedir.
 • Ürünleri Ayırt etmek: Ürünlerin farklılaştırılması manasına gelir. Tüketiciler benzer ürünler için farklı olanı tercih edebilirler. Bu ekseriyetle ideal olandır.
 • Tepki Hızını Arttırmak: Rekabet avantajı tepki ve tepki hızı üst seviyede öneme sahiptir.
 • Düzenli Faaliyetler: Firma odak noktasını değiştirmeden sürdürülebilir şekilde devam etmesi gerekmektedir.
 • Verimliliği Arttırmak: Önemli olan etkinlik ve rekabet avantajı arasında bir ittifak olması doğaldır.

Pazarlama stratejilerinin doğasına bakılacak olduğunda ise:

 • Pazarlama stratejisi kavramı göreceli olup, dinamik bir yapıya sahiptir.
 • Pazarlama stratejileri fütüristtik bir yapıdadır.
 • Pazarlama stratejileri karmaşık bir yapıdadır.
 • Pazarlama stratejileri hedeflere ulaşılması hususunda işletmeyi yönlendirir.
 • Pazarlama stratejileri birçok kombinasyonu ihtiva eder.
 • Pazarlama stratejileri stratejik kararlar, politikalar, teknolojik gelişmeler, çevreyle ilgili değişimler, sosyal ve kültürel yapıdan etkilenir.
 • Pazarlama stratejileri formülasyonu üst yönetimin temel sorumluluğudur.

Uzmanlar tarafından kullanılan başarılı bir strateji çağırmak için kullanılan temel kurallar vardır:

Tutarlıdır: Etkili olabilmesi için bir pazarlama stratejisi genel ve özel amaçları ve politikaları ile diğer stratejiler ve pazarlama organizasyonunun taktikleri ile tutarlı olmalıdır.

Çalışılabilir: Bir durumun değişen ihtiyacını karşılamak mümkün değilse ancak övgüye değer ve teorik ise herhangi bir strateji anlamsızdır.

Uygundur: İş dünyasının değişen yapısına uygun olması gerekmektedir.

Risk: Belirsizlik kesin biçimde stratejik riskleri ihtiva eder. Kritik olan katılan veya stratejiyle ilgili risk derecesi bulunmaktadır.

Zaman: Her strateji gibi pazarlama planlamasının da izin verecek kadar uzun olması gerekmektedir.

Kaynaklar

[1] http://www.tradegood.com/en/insights/viewpoints/sourcing-tips/fmcg-marketing-strategies-that-work.html Erişim Tarihi: [13.06.2016]

[2] http://www.yourarticlelibrary.com/marketing/marketing-strategies-meaning-nature-and-essentials/48870/ Erişim Tarihi: [13.06.2016]

Kaşlı, M., İlban, M. O., ve Şahin, B., 2009. Modern Pazarlama Stratejileri: Ab Ve Türk Turizmi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 27.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın