Ana Sayfa İş Dünyası İş Dünyasında Ceza ve Cezalandırma Mekanizması

İş Dünyasında Ceza ve Cezalandırma Mekanizması

1097
0
Paylaş

Cezalandırma gücü, bir yöneticinin birlikte görev yaptığı altında çalıştığı bireylerde istenilmeyen davranış ve tutumları cezalandırması durumudur. İlgili biirm amirlerinin kullandıkları ve kontrol sağladıkları cezalar içinde bireyin yeteneğinin altında işlerin verilmesi, bireyin sevmediği işleri yükleme, yapılan tüm işlerini bire bir ve yakın biçimde takip etme, her hangi bir esneklik göstermeme gibi metotlar gösterilebilir. Yöneticilerin gösterilen sorun ve problemlerin nedenleriyle çalışan personele ceza verebilmesi durumunda bir güce sahip olduğu manası çıkarılabilir.

Yöneticilerin ceza verme metotları bireyden bireye değişkenlik gösterebileceği gibi yöneticilerin sahip oldukları liderlik özelliklerine göre de değişkenlik söz konusudur. Her yöneticinin lider olmadığı gibi etkileşimci liderlerde birlikte çalıştığı personeliyle, onlarla yaptığı işlerde personelinin sorunları ile yakından ilgilenerek problemlerin giderilmesi ile ilgili aksiyonlar alır ve performansı yükseltmeyi gaye edinir. Çalışanlar birlikte çalıştıkları yöneticilerinin beklentilerini karşılayamadıklarında yöneticiler cezalandırma yoluna gidebilirler (Budak ve Budak, 2004: 423).

Etkileşimci liderlik özelliği bulunan idarecilerin ödül ve ceza metotlarında hakkaniyetsiz davranmaması, firmaya yarar sağlayabilecek yeni düşüncülere destek vermesi ve minimum seviyede olsa bile istihdam edilenlerin talep ve gereksinimleriyle ilgilenmesi de çalışan bireylerin kurumda ki adalet algılarının yükselmesi ve işten ayrılma düşüncelerinin silinmesi hususunda elzem bir kriterdir (Baltacı vd., 2014: 365).

Kaynaklar

Budak, G. Ve Budak, G. (2004). İşletme Yönetimi, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir

Baltacı, A. G. F., Güçlü, A. G. C., ve Çeliker, A. G. N. (2014). Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3).

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın