Ana Sayfa İş Dünyası İş Ve Özel Hayat Dengesinin Kurulması

İş Ve Özel Hayat Dengesinin Kurulması

1357
0
Paylaş

İlk dönemlerden bu yana çalışmak, yaşam için elzem metotların ilk sırasında yer almıştır. Ateşin bulunması, tekerleğin icat edilmesi de çalışmanın bir sonucudur. Bu sebeple de çalışmak sadece bir şeyler elde etmenin değil, daha iyi şartlarda hayatı sürdürülebilir kılmanın da birincil aracı olarak görülmektedir [1].

İş stresi hususunda gerçekleştirilen çalışmaların bir bölümünde, iş stres düzeyini yükselten veya düşüren etmenlerden biriside çalışanın yakın çevresi ile olan ilişkileri ve bunlardan gördüğü destektir. Buna göre, sosyal destek sağlayanların en başında gelen aile, iş stresine olumlu veya olumsuz tesiri bulunabilecektir. Diğer taraftan, çalışanın iş yerinde yaşamış olduğu stres, çalışanın yalnızca iş hayatını değil, aile-iş yaşantısı hususundaki farklı teorilerinde temellendirerek şekillendirdiği bu sebeple de iş dışındaki yaşamına da tesir edeceği belirtilmektedir. İş stresinin kaynakları istihdam edilende yalnızca stres unsuru oluşturmayacak bunun yanında iş dışındaki dengesinde anomalilere yol açacak ve iş-aile yaşam çatışmasına sebebiyet verecektir (Efeoğlu ve Özgen, 2007: 241).

Çalışanın efektif şekilde işine sahip çıkarak sorumluluklarını harfiyen tamamlaması ve iş yaşantısı dışında kişisel sorunlarının çözülmesi iki tarafında yararınadır. Bu nedenle de yöneticilerin, özellikle saha satış personelleri ile olan ilişkilerinde tutum ve davranışlarının hoşgörülü olması ve çözüm sağlama hususunda yol gösterici bir tavır takınmaları elzemdir. Tabii ki yol gösterici olmaya çalışırlarken problemlerin çözümüne yönelik yardımcı olurken özel yaşantıyı düzenlemeye çalışmaktan uzak durmalı, iş hayatı dışındaki yaşantısına çalışanlarının saygı göstermelidir (Northcraft ve Neale, 1996: 501).

İş ve özel hayat dengesiyle alakalı [2]:

  • Yaşam kalitesini ve ruhsal sağlığa olumlu etkileri bulunur.
  • Kişinin ve ailenin huzurunu, bu sebeple de toplum huzurunda yükseliş.
  • Verimlilik artışı.
  • İşe devamda artış ve sürdürülebilirlik
  • Çalışanın aidiyet duygusu ve bağlılığında artış,
  • Turn-over (iş gücü devir) oranında düşüş
  • Sağlıklı ve mutlu aile bireylerinin yetişmesine yardımcı fonksiyonu gibi birçok fayda sağlar.

Kaynaklar

Efeoğlu, İ. E., ve Özgen, H. (2007), İş Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi İş Doyumu Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: ilaç Sektöründe Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2).

Alan, .N., 2014, http://sosyalmedya.co/is-ve-sosyal-hayat-dengesi-nasil-kurulur/ Erişim Tarihi:[11.04.2016]

Eren, N.Y., http://www.sektorel.com/yazarlar/nilgun-yalim-eren/is-yasam-dengesi, Erişim Tarihi: [11.04.2015]

Northcraft G. Ve Neale, M., (1996), Organizational Behavior: A Management Challenge, The Dryden Press.

[1] Alan, .N., 2014, http://sosyalmedya.co/is-ve-sosyal-hayat-dengesi-nasil-kurulur/ Erişim Tarihi:[11.04.2016]

[2] Eren, N.Y., http://www.sektorel.com/yazarlar/nilgun-yalim-eren/is-yasam-dengesi, Erişim Tarihi: [11.04.2015]

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın