Ana Sayfa İş Dünyası İş Yaşamında Kariyer ve Yükselme

İş Yaşamında Kariyer ve Yükselme

1297
0
Paylaş

Kurum ve kuruluşlarda çalışanlar bağlı oldukları bölümler içinde diğer bireylerle mukayese edildiğinde daha çok performans gösteriyor olabilirler. Özellikle saha satışında olan çalışanlar, hızlı tüketim sektöründe sıcak ve soğuk satış gerçekleştiren bireylerde müşterileri ile olan ilişkilerini daha iyi yönetip satış performansı anlamında diğer çalışanlardan daha yüksek performans gösterdiği durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu tipteki çalışanların diğer çalışanlara kıyasla daha fazla sorumluluk alma isteğinin olması normal bir durumdur burada performans değerlendirme sisteminde ki belirlenmiş olan kıstaslara göre, kuruma adaptasyonu ve kültürü yansıtabilmesi gibi durumlarda da her hangi bir problem bulunmuyorsa normal olarak yükselme ve olanaklarını arttırma, insiyatif gücünü yükseltme talebinde bulunacaktır.

Kariyer planlaması motivasyonu, kaliteyi, kişisel ve firmanın amaçları ile ortak bir alanda bir araya gelerek verimliliği yükseltmen amacıyla ilgili departmanların önem verdiği bir uygulamadır. Kariyerin planlanmasındaki temel amaç, kurumdaki verimliliğin sürdürülebilir kılınmasıdır. Burada ilk olarak bireylerin kariyer yolundaki başarılarını temin etme, kurum ve örgüte olan aidiyetini yükseltmek, sahip olunan yeteneklerin etkin kullanılması gibi nedenler sayılabilir.

Kariyer planlamasının hedeflerin aşağıdaki gibi belirtmek mümkündür (Taşlıyan, Arı ve Duzman, 2011: 235-236):

  • Kişilerin bireysel başarılını gerçekleştirmelerini sağlama
  • İnsan kaynaklarının efektif kullanılmasını gerçekleştirmek
  • Çalışanın kendisini geliştirmesini ve ilerlemesine yardımcı olmak
  • İyi bir eğitim ve kariyer imkânlarının bir sonucu olarak iş başarısının ileri seviyelere gelmesine yardımcı olmak
  • İş güvenliğini temin etmek

İşletmelerin insan gücü kaynaklarından efektif biçimde fayda sağlayabilmeleri amacı ile çalışılan kişilerin kariyerlerinin uygun bir şekilde geliştirilerek planlanmasına yardım etmeleri elzemdir. Firmaların bu hususta faydalandıkları kariyer yönetim sistemi, kurumlardan kurumlara değişiklikler gösterebilirken ortak gayeleri gerçekleştirdiğini söylemekte mümkündür (Tuna, 1996: 37):

  • Çalışanın kendisini anlaması ve kendi kendini değerlendirebilmesi amacıyla planlamalar gerçekleştirilir. Uygulamalar ekseriyetle, eğitim ile ilgili materyallerin hazırlanması ve bire bir danışmanlık hizmetlerinin verilmesidir.
  • Kurum içindeki ve dışındaki fırsatların herkese eşit duyurulmasıdır. Kişilerin ilgilendiği alanlardaki pozisyonlarla alakalı olarak detaylı bilgiler sağlanır.
  • Kariyer danışmanlığı konseptinde bilgilendirmeler oluşturulur.
  • Bu gerçekleştirilen, sempozyum, panel, görüşmelerde profesyonel yöneticiler, eğitim uzmanları, danışmanlar ve kurum içinde yetkili bireyler bulunur.

Kaynaklar

Tuna M.(1996) Organizasyonlarda Kariyer planlaması ve Geliştirilmesi (Basılmamış

Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Taşlıyan, M., Arı, N. Ü., ve Duzman, B., (2011). İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlama ve Kariyer Yönetimi: İİBF Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2).

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın