Ana Sayfa İş Dünyası İş Yaşamında Örgütsel Bağlılık

İş Yaşamında Örgütsel Bağlılık

1741
0
Paylaş

Örgütsel bağlılığı betimlemek gerekir ise bulunulan kurumda ile psikolojik olarak bütünleşmenin gerçekleşmesi, örgütün hedeflerinin benimsenmesi ve bunun hizasında bireylerin kurum içersiden mevcudiyetlerini daim kılma arzusu biçiminde ifade edebilmek mümkündür (Gürbüz, 2006: 58).

Örgütsel bağlılık yahut kuruma olan bağlılık firmalar bakımından olduğu kadar  istihdamı gerçekleştirilmiş olan bireyler açısından da yararları bulunmaktadır. İstihdam edilen bireyler açısından bağlılığın oluşmasında firmaların yönetimsel hedefleri arasında bu tip bir kriterin bulunması elzemdir (Tan ve Akhtar, 1998: 310).

Örgütsel bağlılıkta ilerleme prosesi analiz edildiğinde araştırmacılar tarafından değişik biçimlerde araştırmalar gerçekleştirilmiş ve 1970’li yılların sonrasında bu konu ile ilgili süreçlerin daha kapsamlı ve yoğun olarak ele alındığı gözlemlenmektedir.

Örgütsel bağlılıkta kişiler kurumların gaye, strateji, misyon, vizyon ve değerlerini idarek etmesi bunun için çaba göstermesi ve örgütle olan alakasını sürdürebilme isteği olduğundan kuruluşun amaç ve inançları için kendisini de bu hedefte inandırmış olan bireyler olarak kurumda kalma ve bunu sürdrüme için belirli kriterlerin birlikte olması şarttır (Swailes, 2002: 159).

Örgütsel bağlılıkta bağlanma gücünü hem kurum hemde bireyin beklentileri direk oalrak etkilemektedir. Bu şekilde hedefe ilişkin olarak hedefe ilişkin tutumlar bir etkileşim yaratmaktadır. Bağlanma gücünü bireysel motivasyon, ilgilenim, paylaşılan talepeler direk olarak etkilemektedir.

Örgütsel bağlılık, kişinin sahip olduğu sorumluluğa sahip çıkma ve bunları gerçekleştirebilme konusunda kişilerin özgüven duymasını kolaylaştıracak temel özelliklerdendir. Güven temeli bulunan bağlılık sağlayabilen kurumlarda bilgi, yetenek ve tecrübelerin kurumun hedef ve amaçları ile paralel olarak hareket edilmesi firmanın veya organizasyonun istediği noktaya ulaşmasında önemli bir etmen olacaktır.

Örgütsel veya kurumsal bağlılık kişilerin, amaçları, belirledikleri, hedefler ve stratejileriyle değerleri içselleştirebilmesi ve bu amaç ile değerler uğruna karşılaşılan tüm aksaklıklarla, sorunlarla çaba göstererek çözmeye çalışması, kurumdaki varlığını sürdürülebilir kılma arzusudur. Bu anlamda kuruma olan bağlılıkla asıl amaç ve inanç, örgüt ile olan bağının kopmamasını sağlamak ve sürdürülebilirliği gerekli kılmaktır (Swailes, 2002: 159).

Hali hazırdaki teori, ileri yaşlara varmış olan personelin gençler ile mukayese edildiğinde örgütsel bağlılık seviyelerinin daha üst seviyede olduğu düşüncesi hâkimdir bununda sebebi olarak ileri yaşlardaki personellerin örgüt içinde bulundukları pozisyonlardan daha memnun olmasından ileri gelmektedir (Ketchand ve Strawser, 1998: 110).

Kamu kesiminde yer alan yönetim kademesindeki bireylerin özel sektör ile mukayese edildiğinde örgütsel bağlılıklarının daha düşük olduğuna kanaat getirmişlerdir. Buna göre bürokrasinin yoğun olduğu ve olması gerekenden daha çok bireyin çalıştırılması ile yapılan işler rutinleşmekte ve örgüt bağlılığında bir zayıflama meydana gelmektedir. Özel sektörde ise performans ödülleri ile kamu kesimine göre kıyaslandığında örgütsel bağlılığı bu durumun daha güçlü bir hale getirdiği düşünülmektedir. Bu durum tabi ki ülkeden ülkeye kültürden kültüre farklı sonuçlar ortaya koyabileceği gibi Avustralya’da gerçekleştirilen bir çalışmada iki sektör arasında örgütsel bağlılıklar incelenmiş ve kamu kesiminde yer alan çalışanlardaki örgütsel bağlılığın daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir (Özkaya, Kocakoç ve Karaa, 2006:79).

Kaynaklar

Gürbüz, S., 2006, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma.Ekonomik ve Sosyal Arastırmalar Dergisi, C.3, Y.2, S.1.

Swailes, S. 2002, “Organizational Commitment: A Critique of the Construct and Measures”, International Journal of Management Reviews.

Tan, K. ve Akhtar, S., 1998, “Organizational Commitment and Experienced Burnout: an Exploratory Study From a Chinese Cultural Perspective”, The International Journal of Organizational Analysis, 6(4).

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın