Ana Sayfa İş Dünyası Ekonomi Liderlik

Liderlik

1105
0
Paylaş

Liderlik ile ilgili olarak aynı zamanda beklenti kavramı da çok önemli bir yer işgal etmektedir. Beklentilerin, insanların gelişmeleri üzerinde şaşırtıcı etkileri olabilmektedir (Margerison, 1989: 172).

  • Bir yöneticinin ona bağlı olarak çalışan kişilerden beklentileri ve onlara davranış şekilleri, bireylerin çalışma ve yaptıkları işlerde motive olarak ilerleyebilmeleri üzerinde etkilidir.
  • Üstün yöneticilerin ender bir özelliği ise, yüksek beklentileri oluşturabilmek ve astların bu beklentilere cevap vermelerini sağlayabilme becerisidir.
  • Etkili olamayan yöneticiler, bu gibi beklentileri oluşturamazlar ve sonuç olaraktan düşüş olur.
  • Astlar, genel kanı itibariyle de kendilerinden beklenildiğine inandıkları işleri hayata geçirirler.

Yönetim, örgütleyebilen faaliyetleri ve bu faaliyetleri hayata geçiren araçları isimlendirmek için kullanılır. Normalde yönetimin asıl görevi insanları ortak payda ve değerler etrafında toparlayarak performans arttırmak ve yeterli bir duruma getirmektedir. Yönetimde ana göre günümüzde de değişmemiştir. Fakat temel görevin taşımış olduğu manada bir değişiklik hâsıl olmamıştır (Özden, 2002: 91).

Aslında firmalarda olan liderlik, yöneticiliğin önünde yer almasının ana nedeni olarak, teknoloji, işletmecilik anlayışı ve pazardaki değişim manasında ki farklılık ve inovasyon ile birlikte her geçen gün artan bir ivme izlemesinden dolayı meydana gelmektedir. Bunun açıklaması olaraktan efektif bir liderlik anlayışına haiz olmaksızın, yalnızca hali hazırdaki sistemin riskini minimum seviyelere düşürerek gerçekleştirmeyi gaye edinen, yönetim anlayışı ile farklılık çerçevesinde uzun zaman varlıklarını sürdürülebilir kılmaları olası görülmemektedir. Bu sebeple de liderlik anlayışı günümüzde geçmişe oranla daha fazla dikkat çekmekte ve konuda arayışlar profesyonellerin konu hakkındaki araştırmalarına da yol açmaktadır. Bunun yanında eserler ve fikri ürünler araştırıldığında belirli kavramlarda karışıklık olduğu da bir diğer realitedir. Başka bir ifade ile liderlik ve lider hususunda yazılmış ve dile getirilmiş olan büyük kısımda tutarsız bir taraftan da gerçekten biraz uzaklaşmış olan hususlar gerçekmiş gibi yansıtılmaktadır. Bunun dışında liderlik ve lider kavramlarına farklı bir durum atfedilmiş olup tüm çalışanlar kuvvetli liderlik özelliklerine sahip çalışanlar olarak lider haline getirilmek istenilmektedir. Bu düşüncüler çerçevesinde kimi düşünce ve fikirlerin kapsam dışında tutulduğu da görülmektedir. İlk olarak lider ve liderlik kavramları birbirlerinden farklı olan kavramlar olup lider bir grubu bir gaye için davranışa teşvik eden ve yönlendiren kişi olup, liderlikte ise organizasyona adaptasyon ve değişime uyum konusunda inovasyonu gerçekleştirip benimsenmesini sağlayarak vizyonu tüm organizayon içinde sürece uygulanması şeklinde tanımlanması mümkündür. Bir diğer ifade ile liderlik süreci kuvvetli bir lider kimliği ile benzeştirilmektedir (Kılınç, 2002: 85).

Kaynaklar

Margerison, C., 1989, Nasıl bir yöneticisiniz?, Modern Yönetim Dizisi, İlgi Yayıncılık, İstanbul)
Özden, Y., 2002. Eğitimde yeni değerler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Kılınç, T. ,2002. Liderlik üzerine bir analiz. Hastane Dergisi (Hospital News), yıl, 3, 84-88.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın