Ana Sayfa İş Dünyası Pazarlama Marka Konumlandırması ve Stratejileri

Marka Konumlandırması ve Stratejileri

4845
0
Paylaş

Markanın konumlandırması mevcutta ki tüketicilerin ve müşterilerin zihninde firmanın, ürün ya da hizmetinin kendini nasıl farklılaştırması ile ilgilidir (Trout, 2007: 28). Bununla beraber, iletişim prosedüründe mantığın nasıl işlenmiş olması temel konudur. Bireylerin hatırladıkları, bir biçimde ilk ya da en iyi olarak beliren ürün yada hizmetlerdir. Başlangıçtan itibaren ürün yada hizmet insanın zihninde planlana konumlandırmayla tasarlanmış olmalıdır (Kotler, 2007: 69). Ürün dizayn düzeyine gelmeden önce konumlandırma kararının verilmesi şarttır.

Konumlandırmanın öncüsü Trout’un yazmış olduğu “Farklılaş ya da Öl” eserinde 8 adet konumlandırma stratejisi bulunmakta ve iyi kullanılması durumunda olumlu sonuçlar vereceği öngörülmektedir [1].

Farklılaş Ya Da Öl – Jack Trout
 • Liderlik:Bireyler büyüklüğü başarı ile benzeştirir. Sürü psikolojisi de burada devreye girer.
 • İlk olmak: Pazarda ilk olmak ve itibar kazanmak.
 • Bir özelliği sahiplenmek:Her ürün ya da hizmet birden çok yarar sağlar.
 • Tarihi Miras:Müşteriler için, bir markanın çok uzun senelerdir faaliyette bulunması ölümsüzlük imgesidir. Zamana direnç göstermek duygusal bağ oluşturur.
 • Pazar Uzmanlığı:Bir pazarda bir alanın uzmanı olmak
 • Bir kullanıcı grubu tarafından tercih edilmek:Tüketicilerin tercihlerini yapabilmesi amacıyla tavsiye mekanizmasına gereksinimleri bulunur. Bir dergi tarafından veya diş hekimlerince tavsiyede bulunulması örnek verilebilir.
 • Ürünün nasıl yapıldığı: Sihirli malzeme adı verilen bir üretimde kullanılan bir ürününün ön plana çıkarılması.
 • Piyasaya son gelen olmakda bir konumlandırma stratejisi olabilir. İnovasyonu, teknolojiyi sahiplenmenin metotlarından biridir.

Markaların başarılı olabilmeleri incelendiğinde neden olarak müşteri yada tüketicilerin dünya hakkındaki düşüncelerine bir yerden dokunuyor olmalarıdır (Grant, 2004: 143). Marka aslında zihinsel bir çerçevedir. 1960 ve sonraki yıllarda pazarlama analizlerinde belirlenmiş olan örnekler özellikle otomotiv sektörü üzerinedir. Kuvvetli olan otomobil markaları da birbirlerinden farklı olma eğilimindedirler.

Konumlandırma Stratejileri

 

Konumlandırma Stratejileri

Konumlandırma  yapılırken şirket işlevsel bir pozisyon, sembolik olan bir konum yada tecrübeye dayalı bir bakış açısından faydalanabilir. Konumlandırmanın güçlü olabilmesi bakımından bir takım niteliklere sahip olması şarttır (Koç, 2013: 340); açıklık, basitlik, tutarlılık, inandırıcılık ve rekabet edebilme iyi bir konumlandırmanın özelliklerindendir.

Konumlandırma Stratejileri

Strateji Açıklama
Özelliğe göre Ürünü belirli bir özellikle ilişkilendirme
Faydaya göre Ürünü bir müşteri faydası ile ilişkilendirme
Kullanıma göre Ürünü spesifik bir kullanım ile ilişkilendirme
Kullancıya göre Ürünü belirli bir kullanıcı grubu ile ilişkilendirme
Rekabete göre Ürünü rakiplerinden fakrlılaştırma
Ürün kategorisine göre Ürünü bir kategori ile ilişkilendirme veya bir kategoriden ne kadar farklı olduğunu iletişimle anlatma

Birçok marka konumlandırması stratejisi başarılı olabilir ama işletmeyi uzun terminde en iyi sonuca götürecek kıstasların uygulanması için [2];

 • Konumlandırma dikkate değer olmalıdır. Müşterilerin kaliteli olarak algılamayacakları bir konuda, marka konumlandırmasını yerine getirmek faydasızdır.
 • Konum, gerçek marka kuvvetlerine dayandırılmak zorundadır.
 • Konum, rekabete dayanan avantajı yansıtmalıdır. Rakiplerin konumlandırdıkları alanlarda konumlandırma yapmamaya dikkat edilmelidir.
 • Konumlandırma, piyasa için açık ve motive edici bir metotla açıklanabilmesi gerekir.

Bir marka, pazarlama karmasının tüm unsurlarını aynı ilgi çekici ve ayırt edici mesajla dizayn etmelidir. Konumlandırma yapılırken şirketin güçlü ve zayıf taraflarının analizi yapılmalıdır. Bu analizden sonra konumlandırmaya katkısı olmayan yönler dizayndan çıkarılır. Bir marka tüm açılardan güçlü olamaz. O yüzden en güçlü olduğu taraflara ağırlık vermek gerekir.

Marka konumlandırma, işletmelerin başarıya ulaşabilmeleri amacıyla ihtiyaç duyduklarıyla beraber doğru konumlandırma sürecini uygulamaları gerçekleştirmemiş olan şirketler için kimi zaman zarar getirebilir. Bu nedenle de marka konumlandırma sürecinin planlanmasında hedef pazarın belirlenmesi, markanın diğer markalardan ne denli farklı olduğu yada iyi algılandığı firmanın hedeflediği Pazar içindeki iletişim fonksiyonlarını nasıl kullandığı devreye girmektedir. (Gwin ve Gwin, 2003: 31).

Kaynaklar

[1] http://www.temelaksoy.com/marka-konumlandirma-yontemi-ise-yariyor-mu/ Erişim Tarihi: [12.04.2016]

[2] http://www.mevzuatdergisi.com/2004/09a/02.htm Erişim Tarihi:[03.05.2016]

Grant J., Post-İmaj Devri, S.133 Medicat 

Koç E., Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri S.340 Seçkin

Kotler P., 2007. A’dan Z’ye Pazarlama, İstanbul: Mediacat

Trout J., 2007. Konumlandırma Stratejileri, İstanbul: Optimist

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın