Ana Sayfa İş Dünyası Mesleki Bağlılık

Mesleki Bağlılık

3296
0
Paylaş

Mesleki bağlılık kavramı ilk defa Greenhaus tarafından 1971 senesinde tanımlanmıştır. Fakat mesleki bağlılığın günümüzde münazara edildiği manada ilk defa 1983 senesinde Morrow tarafından geliştirilmiş olan 5 faktörlü bağlılık modeli’nde bir konsepte büründüğü kabul edilmektedir. Bu konsepte mesleki bağlılık, çalışanın sahip olduğu mesleki kimliğin ön planda olması, bağlı olduğu meslek adına efor ve çaba sarf edilmesi, mesleki amaç, etik bağlılıkların geliştirilmesi biçiminde betimlenmektedir. Blauy’sa bu kavramla ilgili olarak kişilerin mesleğine ya da gerçekleştirdiği işe bağlı olan tutumu olarak betimlemektedir. Yüksek seviyede mesleki bağlılıkları kişilerin meslekleriyle aralarında geliştirmiş oldukları psikolojik alaka ve mesleklerine yönelen duygusal tepkileri biçiminde tanımlanmaktadır. Yüksek seviyede mesleki bağlılıkları bulunan istihdam edilmiş bireylerin nitelikleri ve kariyer imkanlarını geliştirebilmek amacı ile efor sağlayan ve bağlı oldukları mesleği bırakmak istemeyen kişiler olarak açıklamak mümkündür (Aydemir ve Tak, 2009: 36-37).

Tablo : Mesleki Bağlılığın Örgütsel Bağlılık ve Örgütten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi

Kaynak: Bayram ve Ceylan, 2006: 108

Mesleki bağlılığı karmaşık bir regülatif biçiminde betimleyen Igbaria, Parasuraman ve Badawy, mesleki bağlılığın kişimin tutumlarındaki ve davranışlarındaki prosesin değişik seviyelerinin bulunabileceğini ileri sürmektedir. Bu hususa bağlı olarak mesleki bağlılık aynı zamanda düzenleyici biçiminde de ele alınmaktadır (Bayram ve Ceylan, 2006: 108).

Kişilerin mesleklerine doğru olan davranış ve tutumlarının kurumlara olan bağlılıklarına tesiri direk olabilir. Kişiler mesleklerine bağlı olabilirler ama kurumlarına bağlı olmayabilirler. Kurumlar kişilerin mesleki olarak beklentilerini karşılamaktaysa, örgütsel bağlılık düzeyi üst seviyededir. Bunun tersi bir durumda kişilerin kurumdan ayrılma istekleri olabilir. Kurumlarına bağlılık seviyesi yüksek olan kişilerdeyse, kurumun içinde bulunduğu bölümü değiştirebilir ve kurumdan ayrılma niyetini erteleyebilir (Goulet ve Singh, 2002: 75).

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın