Ana Sayfa İş Dünyası İş Dünyasında Motivasyonun Taraflar Açısından Önemi

İş Dünyasında Motivasyonun Taraflar Açısından Önemi

841
0
Paylaş

Kişilerin talepleri birbirlerinden çok farklı olması olağan bir durumdur. İstek ve taleplerinin soyut ve somut olduğu zamanlar bulunmasıyla beraber talepleri ve ihtiyaçları zaman içinde farklılıklar gösterebilir. Bu ihtiyaçlar birey için, kişiye göre her zaman önemli ve karşılanması gereken ihtiyaçlar olarak göze çarpar. Bireylerin talepleri karşılanmadığında kişiye elem veren ıstırap veren ve sonuç olaraktan sorunlar baş gösterir. Bireylerin bu taleplerinin meydana gelmesinde etkin olan güdülerdir. Çevresel etkenler ile talep ve isteklerde artış ve azalışlar meydana gelebilir. Bu nedenle de kişinin bulunduğu çevreyle ters düşmeyen ihtiyaçların gereksinimlerin sağlanması bireyin faydasınadır.

Yönetimde yer alan bireylerin amaçlarına bakılacak olursa bunlardan biriside ihtiyaçların sağlanıp sağlanmadığı astlarının karşılaştıkları sorunları ve taleplerini analiz ederek bunları çözmektedir. Bunun gerçekleşmediği durumlarda ise çalışanların yaşadıkları bu durum direk olarak saha satış personellerinin motivasyonlarına, çalışma performanslarına, hatta satış faaliyetlerine ve müşteri ilişkilerine ters etki yapacağı düşünülebilir. Bir diğer ifade ile bireyin üretkenliğinde negatif bir eğim, iş düşüşü, kurum aidiyetinde düşüş gibi farklı sonuçlar doğurabilecektir. Bu nedenle de yöneticilerin, astlarıyla olan ilişkilerinde astlarının moral ve motivasyonlarında düşüş olduğunu hissettiklerinde bu konuyla ilgili olarak karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için çaba sarf etmesi hedeflerin gerçekleştirilebilmesi açısından önemli olup bu sorunlarla ilgili gereken tedbirleri almaları zorunludur (Fındıkçı, 2001: 375).

Bir lider ya da yönetim kademesinde bulunan kişi, birlikte çalıştığı kişilerin, özellikle satış alanında satış elemanlarının motivasyonlarını yönetmesi onların gerçekleştireceği satış oranlarına direk etki edecektir. Bunu gerçekleştirebilmek için bazı güç kaynaklarını devreye sokabilir. Yurt dışında üst düzeyde yöneticilik yapmış olan kişilerle yapılan araştırmalar sonucunda yöneticilerin en elzem sorunlarından birisinin motivasyonu güdülemeyi sağlamak olduğunu ve bulundukları pozisyon gereği sahip oldukları yetkileri istedikleri biçimde kullanamadıkları olduğu ortaya çıkmıştır. Güdüleme davranışların değerlendirilmesiyle alakalı bir düşünceyi içermektedir. Motivasyon analize tabii tutulan bir vaka değildir. Buna etki eden faktörler olarak kişilerin davranışlarının gözlemlenmesi ve buradan elde edilecek sonuçlar saha satış ekipleri için nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Kişilerin davranış ve tutum biçimleri bireylerin nasıl bir güdülenmeye haiz olduklarını göstermektedir. Bu nedenle de motivasyon yönetici açısından liderlik özelliklerini ortaya koyabilmesi için önem arzetmektedir (Özutku).

Genel düşünce kişilerin davranışlarının satış ekipleri açısından değerlendirildiğinde sahada ki çalışan bireyleri hangi faktörlerin güdülediği, bununla ilgili olarak empati oluşturulması, satışçıların almış olduğu insiyatif ve aksiyonları, müşteriye karşı göstermiş oldukları hassasiyeti anlamalarını şart koşmaktadır. İşletmede karşılıklı olarak birbirlerini anlayabilen ve iletişim fonksiyonlarını yürütebilen kişilerin sorunlara çözüm üretebilmeleri daha kolay bir hal alacaktır. Motivasyon bireyler açısından destekleyici bir unsur olarak görülürken, motivasyon yönünden daha düşük seviyede olan çalışanların ruhsal açıdan da daha düşük bir seviyede olacağı düşünülebilir.

Kaynaklar

Fındıkçı, İ., (2001), İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yay., 3. Baskı, İstanbul

Özutku, H., www2.aku.edu.tr/~hozutku/sayfalar/motivasyon.doc Erişim Tarihi: [15.04.2016]

 

Paylaş
Önceki İçerikHedeflerin Belirlenmesi
Sonraki İçerikSıradışı Bir Origami Ustası Takashi Hojo
1989 Yılında dünyaya gelen Orkun Kaşer, 2007 yılında Darüşsafaka Lisesinden mezun olduktan sonra, Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesini bitirmiş ardından Uzun bir süre Brezilya’da yaşamıştır. Unilever’de çalışma yaşamını sürdüren Orkun Kaşer aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetiminde yüksek lisansını tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce ve Portekizce bilen Orkun Kaşer’in en büyük tutkusu Spordur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın