Ana Sayfa İş Dünyası Pazarlama P.O.P (Point of Purchase)

P.O.P (Point of Purchase)

2059
0
Paylaş

P.O.P (Point of Purchase – Satın Alma Noktası)
Markaların 4P içinde özel yeri bulunan tutundurma veya iletişim çalışmaları içerisinde mağazaların içerisinde özel bir satın alma noktası oluşturarak kendi ürün ve malzemeleri ile ilgili deneme, pratik bilgi ve reklamların bulunduğu yer olarak tanımlamak mümkündür. Burada marka bağlılığı ele alınırken diğer taraftan da ilgi çekici ürünler vasıtasıyla müşterileri herhangi bir plan yapmadan satın almaya doğru itmektedir (Varinli, 2005: 104-105)

Point of Purchase

Satış geliştirme işlemleri alanında gerila pazarlamacıları POP uygulamaları gibi faaliyetlerden yararlanabilmektedirler. Bir çok gıda ve hızlı tüketim sektöründe yer alan firma özelliklede yeni ürünlerini büyük alış veriş merkezlerinde POP metodunu uygulayarak tüketicileri ile tanıştırmaktadırlar. Bu satış geliştirme faaliyeti ile ilgili Türkiye’de bankalar faiz oranlarını, kredi kartı seçenek ve özelliklerini, bankaları ile ilgili ürün ve hizmetlerin tanıtımları kurmuş oldukları standlar vasıtası ile gerçekleştirmektedirler burada aynı zamanda basılı ürün görselleri de hedef kitle ile paylaşılmaktadır (Nardali, 2009: 115).


POP’de planlanmamış olan satın alımların teşvik edilmesi ile ürün ve hizmet ile ilgili hatırlatma hususunun olması ile ilgili iki temel prensip söz konusudur. Araştırmalar gösteriyor ki tüketicilerin alışveriş kararlarında ekseriyetle satın alma kararının planlama yapılmadan alışveriş anında verdikleri belirtilmektedir. Bu sebeplede POP’nin tüketicinin karar vermesinde çok etkili olduğunu söyleyebiliriz.
POP ile ilgili olarak satış geliştirme faaliyetlerine bağlı gerçekleşen yükselişin kalıcı olmadığı pazarın büyümeden kısa vadede müşteri değiş tokuşu ve bir markadan diğerine geçişi gibi durumlarında söz konusu olması hasebiyle uygulayacak olan kurumların dikkatli davranmaları gerekmektedir
Bununla birlikte POP’nin yararlarından şu şekilde söz etmek mümkündür
Markaya pozitif etki: Fazladan satış ortamı ve imkanı sağlayabilir, algılanan marka kalitesine pozitif etki yapar.
Bağlılık artar: İlk faaliyetin desteklenerek marka bağlığını sağlar.
Yeni bir seçenek: Ürün ve markanın spesifik özelliklerini ön plana çıkarabilmek için uygundur.

Kaynaklar

Varinli, İ. 2005, Marketlerde Pazarlama Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
Nardali, S., 2009, Gerilla Pazarlaması ve Uygulamadaki Bazı Örnekleri. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 16(2), 107-119.
http://www.marketingturkiye.com.tr  Erişim Tarihi : [08.04.2015]
http://www.capital.com.tr Erişim Tarihi : [01.04.2015]

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın