Ana Sayfa İş Dünyası Pazarlama Pazarlama Karması

Pazarlama Karması

2143
0
Paylaş

Pazarlama birçok birey tarafından yalnızca iş dünyasında ürün veya hizmetlerin tüketicilerine daha çok satış yapılabilmesi gayesiyle yapmış oldukları faaliyet ve taktikler olarak düşünülmektedir. Ama pazarlama bugün bu kullanımından daha çok mana taşımaktadır. Bugün müşteriler pazarlama faaliyetlerinin odağı konumunadır. Bunun dışında kar amacı gütmeyen işletmelerde bunun kapsamında bulunmaktadır (Tobelem, 1990: 37).

Günümüzde pazarlama karması kuramının savunucusu Amerika pazarlama birliği olup 1930 senesinde bugüne kadar pazarlamanın tanımlanması hususunda yoğun çalışmalarda bulunmuştur. Günümüzde tanım konusunda farklılıklar bulunmasına rağmen Türkçe pazarlama tanımlamaları hususunda farklılıklar her geçen gün artmaktadır. Amerika pazarlama birliğinin yapmış olduğu tanımların Türkçeye çevrilmesi ve literatürde yer aldığı görülmektedir. (Üner, 2009: 4).

Pazarlama Karması 4P

İktisat teorisinde firma teorisi, firmaların talebine etkide bulunduğu değişkende fiyat üzerine eğilir. Bu duruma göre tüketicinin geliri, Pazar hususunda bilgi ve fayda maksimizasyonu etrafında belirli bir teknoloji seviyesindeki firmanın mal ve hizmetine olan talep; ürün yada hizmetin fiyatıyla ters orantıya sahiptir. 1993 senesinde, tam rekabet ile tam monopol piyasaları arasında yer alan, gerçek yaşamdaki rekabet koşullarına daha uygun modellerin ortaya konulması, fiyat dışı rekabetin de göz önüne tutulmasını sağlamıştır. Bu şekilde firma açısından kalite, ambalaj, satış maliyetiyle alakalı reklamlar, satışın artmasına yönelik farklı harcamalar, pazarlamayla alakalı olarak karar değişkenleri olarak belirlenir. Fakat günümüzde birçok ekonomist tradisyonel şekilde fiyat dışı değişkelerin üzerinde çok durmamayı tercih etmektedirler.[1] Ekonomistlerin fiyatın dışındaki değişkenlerin mevcudiyetini kabul etmelerinden bu güne, çok fazla değişken, firmaların pazarlama faaliyetlerinde karar değişkeni olarak firmalarca inceleme konusu olmaya başlayıp pazarlama karması kavramının gelişerek üretimde bulunan firmalar açısından da firmanın ürünlerinin pazarlanmasını etkileyen etmeler olarak farklı sınıflandırmalar yapmış olsalarda kabul gören dört adet unsur bulunmaktadır (Mucuk, 1999: 25-27):

  • Mamul
  • Fiyat
  • Tutundurma (promosyon, satış arttırıcı çabalar)
  • Dağıtım (yer) şeklindedir.

Kaynaklar

[1] http://www.mevzuatdergisi.com/2004/06a/02.htm Erişim Tarihi:[13.05.2016]

Tobelem, J.M. 1990, Muse´Es Et Culture, Le Financement A` L’ame´Ricaine, Ed. W/MNES, Maˆcon. Und Steuerung, Stuttgart.

Üner, M., 2009, Pazarlama Karması Paradigmasında Pazarlama Tanımı, Gazi Unv., İşletme, Pi Dergisi

Mucuk, I., 1999, Pazarlama Ilkeleri, 11. Basım, Türkmen Kitabevi, Istanbul

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın