Ana Sayfa İş Dünyası Pazarlama Satışın Önemi

Satışın Önemi

2755
0
Paylaş
Satis

Kişisel satış, en eski ve en etkili pazarlama iletişimi etkinliklerinden biridir. Satış eylemi alışverişte paranın kullanılmasıyla başlar. Günümüz satışçılık mesleğinin ilk temelleri ise sanayi devrimi sonucunda atılır. Çağdaş satışçılık anlayışı, pazarlama anlayışına paralel bir gelişme gösterir, “Ne yaparsan yap, yeter ki sat” anlayışının uzun dönemli bir uygulama olamayacağı görülür, “müşteri odaklı”,”problem çözücü”, “yaratıcı çözüm önerileri getirebilen” satışçılık anlayışının önemi anlaşılır. Ünlü çizgi karakterler Fatoş ve Basri’deki kapıdan kovulsa, pencereden girmeye çalışan satış elemanı ya da çok konuşan satış elemanı tipinin çağdaş, yaratıcı satışçılık anlayışıyla uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığı açıktır. Bununla birlikte ülkemizde bu anlayışın ne kadar yerleştiği de tartışılır. Hele bazı apartmanların giriş kapısında “satıcılar giremez” uyarısı varsa. ..Kişisel satış, yüz yüze ya da telefon vb. bağlantılarla alıcıyla satış elemanı karşı karşıya geldiğinden pazarlama iletişimi etkinlikleri içinde en etkin ve kişiye özel iletişim çabasıdır. Bu da satış elemanına daha yaratıcı ve etkin olma olanağı tanır. Satış elemanı, karşısındakini dinleyerek, onu ve çevresini gözlemleyerek aldığı ipuçlarını değerlendirebilir.

Bireysel satış elastik bir metottur. Satışçı tüketicinin tepkisine göre beden dili, prezentasyon prosesini efektif olarak prosesi ikna ile tamamlar. Bir çok iletişim gayretinde toplu iletişim araçları ile gerçekleştiği hasebiyle bireysel satışta mesaj direk olarak gerçekleşir.

Bütün bu değerlendirme sonrası bireysel satışın genel gayesini belirlerken [1]:

  • Tüketicinin iknası sağlanarak satışı kapatmak
  • Firmanın marketi, rakipleri ve tüketicileriyle ilgili enformasyonun doğru ve tam zamanlı gerçekleşmesini sağlama,
  • Tüketicilere hizmetlerin aksaksız ve istenilen seviyede gitmesine yardımcı olmak
  • Müşteri memnuniyetini yükseltmek.

Pazarlama ve iletişim karmasının enstrümanı olarak satış geliştirme son yıllarda sürekli ve artan bir şekilde önem kazanmaktadır. Bu durum sadece satış geliştirmeye ayrılan bütçelerdeki artışta değil, aynı zamanda iş dünyasındaki düşünce değişiminde de kendini göstermektedir. Bu değişimin sonucu olarak satış geliştirme artık kısa süreli problem çözmeye yönelik birbirinden bağımsız çok sayıda tek tek aksiyonlardan oluşan taktik ve operasyonel araç olmaktan ziyade pazarlama karmasının bütününde yeri olan ve stratejik yönü kabul edilen bir araca dönüştürülmektedir. Başka bir deyişle satış geliştirme sadece satışlar düşünce başvurulan bir araç olmamalı, uygulama detaylı bir plan, titiz ve yeterli bir hazırlık sonrası yapılmalıdır. (Geml, 2005) Ülkemizdeki yabancı yatırımcıların perakendeci işletmelerinde satış geliştirme uygulamaları konusunda hatırı sayılır ve ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu gelişime paralel ve konunun önemine inanan işletmeler satış geliştirme departmanlarını oluşturarak pazarlama örgüt yapılarını bile genişletmişlerdir.

Herhangi bir markette hizmet ya da ürünün satın alınması gayesiyle, firmanın ve satın almayı gerçekleştirecek olan bireyin şartlarının yanında çevresel şartlarını da değerlendirmesiyle gerçekleştirilmesi gayretine satış adı verilir (Yamamoto, 2001: 9). Hizmet ve ürünleri, ideleri, konseptleri gibi değerleri tüketicilere tanıtmasıyla satış hedeflerine varılması için firmaların satış segmentleri tarafından bir takım iletişim faaliyetlerini yürürlüğe koyar. Bu faaliyetler genel satış çabaları biçiminde anlatılmaktadır.

Kaynaklar

http://notoku.com/kisisel-satis-kavrami-ve-onemi/#ixzz4DU4cs3ri
GEML, Richard.(2005): Marketing Instrumente Marktkommunikation, basılı ders notları, Augsburg 2005
Yamamoto Telli, Gamze; 2001, Satış ve Satış Gücü Yönetimi, Literatür Yayınları, İstanbul.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın